Disputas: May-Britt Solem

Cand.polit May-Britt Solem ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Parenting Stress and Coping Practices - A Salutogenic Approach.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 21.oktober: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Mixed method design i forskning på barn og familier

Bedømmelseskomité

  • Professor Bengt Lindström, Folkhälsan Research Center, Helsingfors, Finland
  • Dosent Solveig Sagatun, Universitetet i Agder
  • Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Professor Kjetil Sundet

Veileder

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 6. okt. 2011 12:51 - Sist endret 24. aug. 2022 04:52