Ylva Østby

Hjerne og hukommelse i parløp gjennom oppveksten

Ylva Østbys doktorgradsavhandling i psykologi binder for første gang sammen ny informasjon om hjerneutvikling med ulike sider ved hukommelse. Denne kunnskapen er viktig for å forstå hvordan hjernen fungerer, og for å kunne forstå hvilken betydning hjernestruktur har i ulike nevrologiske sykdommer og psykiske lidelser i barns utvikling.

– Forskningen min viser hvordan forskjellige deler av hukommelsen utvikler seg i ulik takt gjennom barne- og ungdomsårene, og at ulike modningsprosesser i hjernen kan bidra til å forstå denne utviklingen, sier Østby, som skal forsvare avhandlingen i sin disputas 30. november. – Resultatene kan være nyttige for pedagogikk i skolen, og kan bidra til å hjelpe barn og unge med å bruke hukommelsen sin bedre, sier Østby.

Barn og ungdom som fikk hjernen avbildet med MR, fikk også ulike oppgaver for å måle hukommelse, og de ble testet etter ulike tidsintervaller. Resultatene viste at evnen til å bevare et minne over tid var relativt ferdig utviklet i sen barndom. Derimot blir evnen til å gjenhente minner, enten etter kort eller lang tid, stadig bedre opp gjennom ungdomsårene. Bevaringen av minner viste seg å henge sammen med deltakernes hippocampus-størrelse, mens gjenhentingen av minner hang sammen med tykkelsen på hjernebarken i et område i frontallappen.

Også arbeidshukommelsen, som tar seg av fortløpende bearbeiding av informasjon, utvikler seg jevnt gjennom sen barndom og ungdomstid. Arbeidshukommelsen ser ut til å være avhengig av et nettverk i fremre og bakre områder av hjernen. I avhandlingen ser Østby på betydningen av to utviklingsprosesser –reduksjon av grå substans i hjernebarken og modning av fiberbanene som forbinder hjerneområder med hverandre- for evnen til å holde tallrekker i minnet lenge nok til å kunne gjenta dem. Her fant Østby at begge de to utviklingsprosessene er like viktige for å utvikle godt arbeidsminne.

Ylva Østby gjennomførte forskningen ved Center for the Study of Human Cognition ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og er nå ansatt ved Akershus Universitetssykehus.

Publisert 9. nov. 2011 09:56 - Sist endret 9. nov. 2011 09:59