Disputas: Ylva Østby

Cand.psychol Ylva Østby ved Center for the study of human cognition, Psykologisk institutt, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Memory and the developing brain: short-term and long-term memory function and the heterogeneity of brain maturation.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 30.november: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Characteristics of memory functions during development

Bedømmelseskomité

  • Professor Patricia Bauer, Emory University, Atlanta, USA
  • Professor Astri Johansen Lundervold, Universitetet i Bergen
  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan professor Siri Gullestad (instituttleder PSI)

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 9. nov. 2011 09:55 - Sist endret 31. okt. 2013 13:45