Disputas: Jan Egil Nordvik

Cand.psychol Jan Egil Nordvik ved Center for the study of human cognition, Psykologisk institutt, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Cognitive rehabilitation of working memory. Compensating for lost capacity through errorless learning and enhancing performance with computerized training.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 2.november: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: How should the effectiveness of working-memory rehabilitation be measured?

Bedømmelseskomité

  • Professor Jonathan Evans, University of Glasgow, Skottland
  • Professor Astri Johansen Lundervold, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Professor Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 19. okt. 2011 12:35 - Sist endret 23. jan. 2019 14:45