Disputas: Helene Amundsen Nissen-Lie

Cand.psychol Helene Amundsen Nissen-Lie ved Psykologisk institutt, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Psychotherapists’ self-perceptions: Their relationship to the processes and outcomes of psychotherapy.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 12.desember: Auditorium 3, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Teknikk eller relasjon i psykoterapi? Diskuter hva som spiller en rolle i ulike former for terapi

Bedømmelseskomité

  • Professor Rolf Sandell, Linköpings universitet, Sverige
  • Professor Per-Einar Binder, Universitetet i Bergen
  • Professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan professor Siri Gullestad (instituttleder PSI)

Veileder

Professor Helge Rønnestad

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 21. nov. 2011 09:32 - Sist endret 19. aug. 2022 11:32