Sihu Klest

Viktig med positivt arbeidsmiljø og støttende kolleger

Et positivt arbeidsmiljø og støtte fra kolleger kan forbedre terapeuters evne til å behandle barn med atferdsproblemer.

Atferdsproblemer hos barn og unge har en betydelig innvirkning på familier og lokalsamfunn. Økt voldelig kriminalitet gjennom hele livsløpet, psykiske problemer, stoffbruk, risikofylt seksuell atferd, graviditet i tenårene, og partnervold i voksen alder er noen av innvirkningene, og er 1,5 til 19 ganger høyere hos barn med atferdsproblemer enn hos de uten atferdsproblemer i barndommen.

Millioner av kroner brukes hvert år på programmer som har vist seg effektive i behandlingen og forebyggingen av denne typer problemer. Dessverre er det likevel ikke alltid slik at resultatene er like positive utenfor de kontrollerte miljøene hvor programmene utvikles. Dersom faktorer som kan føre til at programmene mister effektiviteten ikke er nøyaktig identifisert og håndtert, er de enorme ressursene som brukes på intervensjoner bortkastet, og barn som mottar denne type behandling kan risikere å lide unødig på grunn av mangel på effektiv behandling.

Fire studier ble utført for å undersøke disse faktorene under den landsdekkende implementeringen av Parent Management Training Oregon-modellen i barneverntjenesten og barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Funnene  avslører blant annet at terapeuter som jobber i miljøer der deres perspektiver blir verdsatt og samarbeid er oppmuntret, bruker programmet med betydelig mer dyktighet enn de som jobber i mindre positive miljøer. I tillegg blir terapeuter som har tilgang til minst to andre PMTO-terapeuter innenfor sine etater mer positive til sitt arbeidsmiljø, har mer tid til å jobbe med PMTO, behandler flere klienter med programmet, og vil med mindre sannsynlighet rapportere at de vil slutte med behandlingsmetoden.

Resultatene tyder på at det er viktig å jobbe med kolleger som deler samme faglige perspektiver, og at respekt fra ledelse og profesjonell autonomi styrker ansattes kompetanse. Disse funnene er unike på feltet og kan føre til at barn med atferdsproblemer får den omsorg de trenger. Funnene kan overføres til andre organisatoriske miljøer.

Publisert 22. aug. 2011 09:27 - Sist endret 22. aug. 2011 09:27