Disputas: Sihu Klest

Master of Science in Psychology Sihu Klest ved Atferdssenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:Instrumental Factors in the Implementation of an Evidenced-Based Program in Child Mental Health Organizations: Practitioner Perspectives.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 8.september: Auditorium 2, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: The future of evidence based interventions: Benefits and pitfalls

Bedømmelseskomité

  • Professor Kurt Hahlweg, Technical University of Braunschweig, Tyskland
  • Senior researcher Matt Woolgar, King's College, London
  • Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk instiutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Professor Roald Bjørklund.

Veileder

  • Professor Thomas Hoff
  • Professor II Terje Ogden
  • Dr. David S. DeGarmo

For mer informasjon

Pressemelding.

Vitenskapelig sammendrag.

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 22. aug. 2011 09:27 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33