Linn Toril Fikke

Ungdom som utfører ikke-suicidal selvskading har svekkede kontrollfunksjoner

Urovekkende mange ungdom utfører ikke-suicidal selvskading, som innebærer at en direkte ødelegger kroppsvev med vilje uten intensjon om å begå selvmord. I avhandlingen har nevropsykologiske funksjoner med fokus på eksekutive funksjoner blitt undersøkt hos denne ungdomsgruppen. 

Resultatene fra studien viser at ungdom som har utført ikke-suicidal selvskading, presterer svakere på tester av eksekutive funksjoner sammenlignet med  ungdom som aldri har utført slik atferd. 

Eksekutive funksjoner er relatert til den overordnede styring, kontroll og modulering av mentale prosesser. Disse funksjonene er knyttet til evnen til å planlegge og gjennomføre oppgaver og har blitt kalt ”kontorsjefen i hjernen.” På et biologisk og nevropsykologisk plan er eksekutive funksjoner viktige for å regulere følelser. Funnene fra studien sammenfaller med at mange ungdommer sier at de skader seg selv for å regulere følelsene sine.

Et annet funn i studien var at ungdomsjenter som hadde utført ikke-suicidal selvskading, ble impulsive når serotonin-nivået i hjernene deres ble senket. Den veletablerte metoden ”hurtig tryptofan senkning,” en  kostholdsmanipulasjon som midlertidig senker serotonin-nivå i hjernen, ble brukt. Serotonin er et signalstoff i hjernen, og ubalanse i serotonin-systemet i hjernen er forbundet med humør og impulsivitetsforstyrrelser. Funnet antyder at lav serotoninfungering trigger disse jentene til impulsivt å skade seg selv når de er ute av seg følelsesmessig.

Resultatene fra studien viser aspekter ved både nevropsykologisk- og serotoninfungering som kan være involvert i ikke-suicidal selvskading hos ungdom. Slik bidrar funnene til å forstå hvorfor ungdom utfører ikke-suicidal selvskading. Fremtidig forskning er nødvendig for å undersøke om kliniske intervensjoner rettet mot å forbedre svekkelser i nevropsykologisk- og serotoninfungering, kan hjelpe ungdom med å slutte å skade seg selv.

Publisert 9. aug. 2011 09:10