Disputas: Ester Marie Stornes Espeset

Cand.psychol Ester Marie Stornes Espeset ved Divisjon for Psykisk Helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, vil forsvare sin avhandling for graden phd: Body image disturbance and emotional regulation in anorexia nervosa.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 18.november: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Kroppsbilde hos barn og unge: Fra normal variasjon til patologisk utvikling

Bedømmelseskomité

  • Dosent Per Johnsson, Lunds universitet 
  • Lektor Stig Bernt Poulsen, Københavns universitet
  • Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Dekan Knut Heidar

Veileder

  • Professor Arne Holte
  • Professor Finn Skårderud

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 1. nov. 2011 10:25 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33