Ragnhild Eek Brandlistuen

Utviklingsproblemer avdekket hos barn med alvorlig hjertefeil

Mer motoriske, sosiale og kommunikasjonsmessige problemer hos småbarn med alvorlig hjertefeil viser en ny doktorgrad av Ragnhild Eek Brandlistuen.

Knapt 1 % av alle nyfødte barn har en medfødt hjertefeil, hvorav noen er milde eller moderate, mens andre er svært alvorlige og livstruende. I løpet av de siste tiårene har fremskritt i operasjonsteknikk ført til en dramatisk økning av antall barn med alvorlig hjertefeil som overlever. Brandlistuen undersøkte i sin avhandling om barn med hjertefeil har større risiko for utviklingsavvik enn andre barn i sine første leveår.

Avhandlingen viser at allerede ved 6 måneders alder hadde barn med alvorlige hjertefeil problemer med for eksempel å kunne rulle fra rygg til mage, gripe leker, og at de var senere med å smile tilbake og reagere på navnet sitt. Da barna ble fulgt opp ved 18 og 36 måneder var mønsteret det samme. Barn med alvorlige hjertefeil var mer utsatt for spesielt motoriske og kommunikasjonsmessige problemer. Dette viser at ved siden av å ha fokus på å behandle og operere selve hjertefeilen, så er det viktig at både helsepersonell og foreldre kjenner til at mange av barna født med en alvorlig hjertefeil trenger en særlig oppfølging utviklingsmessig, sier Brandlistuen.

Et sentralt funn i avhandlingen var at alvorlighetsgraden av hjertefeilen spiller en stor rolle for utviklingen. Noen barn har alvorlige hjertefeil og må opereres allerede de første ukene etter fødsel mens andre har feil som kan rettes ved enkel behandling (moderat hjertefeil) eller små feil som gror av seg selv (mild hjertefeil). Brandlistuens studie viste at det var barna med alvorlig hjertefeil som var mest utsatt for utviklingsavvik i småbarnsalder. Utover det viste studien at barn med hjertefeil og komorbiditet, det vil si tilleggsdiagnoser som for eksempel tarmmissdannelser, har økt sannsynlighet for utviklingsavvik. For å kunne gi best mulig behandling er det viktig å tidlig identifisere barn som har økt risiko for utviklingsavvik understreker Brandlistuen.

I sin avhandling har Brandlistuen benyttet en unik kobling av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og Rikshospitalets landsdekkende register av barn med medfødt hjertefeil. Dermed kunne hun sammenlikne barn med hjertefeil med jevnaldrede fra samme fødselsår.

Publisert 8. aug. 2011 14:37