Disputas: Ragnhild Eek Brandlistuen

Master of Science in Psychology Ragnhild Eek Brandlistuen ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Developmental Impairments in Children with Congenital Heart Defects: A prospective case-cohort study.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 9.september: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Preventing developmental impairments in children with congenital heart defects: should we intervene - and how?

Bedømmelseskomité

  • Dr. Beatrice Latal, University Children’s Hospital Zurich, Sveits
  • Professor Lars Wichstrøm, NTNU.
  • Professor Annika Melinder, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Professor Kjetil Sundet

Veileder

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 8. aug. 2011 14:37 - Sist endret 26. aug. 2011 09:14