Disputas: Ines Blix

Master of Philosophy in Psychology Ines Blix ved Center for the study of human cognition, Psykologisk institutt, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Remembering and forgetting after trauma: Studies of cognition with victims of sexual assault

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 7.desember: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel:The effects of traumatic experience on memory function

Bedømmelseskomité

  • Professor David Groome, University of Westminister, London

  • Post.doc Celia Harris, Aarhus Universitet

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan professor Siri Gullestad (instituttleder PSI)

Veileder

Professor Tim Brennen

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 15. nov. 2011 10:16 - Sist endret 31. okt. 2013 13:45