Disputas: Bror Just Andersen

Cand.polit Bror Just Andersen ved Bærum DPS, VV HF og Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk helse, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Effekter av undervisning om psykisk helse i videregående skoler.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 14.desember: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel:Kausalitet og epidemiologi: Hvilke krav må man stille til forskning om ungdom for å oppnå kunnskap om årsaker til psykiske problemer?

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, Universitetet i Bergen
  • Docent Sven Bremberg, Statens folkhälsoinstitut, Stockholm 
  • Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan professor Kjetil Sundet

Veiledere

  • Seniorforsker Erik Nord
  • Professor Arne Holte

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 28. nov. 2011 09:42 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33