2012

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2012 19:30, RH, Stor aud.

En faglig fundert reise i kjønn, hvor både vanlig og uvanlig mottas med begeistring. Hva er uvanlig og hvem bestemmer hva som er uvanlig? Og hvem blir skadelidende og diskriminerte av de gjeldende forestillinger om rett og galt, sykt og friskt?

Tid og sted: 27. nov. 2012 09:3016:00, Litteraturhuset, Wergeland

Sivilombudsmannen inviterer til menneskerettighetsseminar med tittelen «Nytt besøksorgan for forebygging av tortur ved frihetsberøvelse, Frivillig protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT)

Tid og sted: 19. sep. 2012 13:1514:00, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, Seminarrom 5

Welcome to a local lecture at the Department of Psychology in the series Global Citizen!

Tid og sted: 4. sep. 2012 10:0015:30, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Welcome to the official opening of KG Jebsen Centre for Psychosis Research!

Tid og sted: 29. aug. 2012 16:1519:30, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo

Tilregnelighet belyst ut fra et juridisk, medisinsk, filosofisk og psykologisk perspektiv.

Tid og sted: 31. mai 2012 12:0013:30, Galeien, bygn 45, Ullevål sykehus

Velkommen til gjesteforelesning med Professor David C. Rubin fra Duke University!

Tid og sted: 15. mai 2012 19:00, Litteraturhuset, Wergelandssalen

Professor emeritus Bjørn Killingmo er en nestor i norsk og internasjonal psykoanalyse. Han vil gi en personlig farget beretning om sin egen utvikling innen psykoanalysen.

Tid og sted: 12. apr. 2012 18:00, Litteraturhuset

Velkommen til lansering av boken "Den nye tilbakereisen" av Eva Dalsgaard Axelsen og Sissel Bakke.

Tid og sted: 26. mars 2012 12:1513:45, Auditorium 4, Harald Schjelderups hus

Alle bachelorstudenter i psykologi inviteres til informasjonsmøte om masterprogrammet.

Tid og sted: 20. mars 2012 12:0013:00, Sem.rom 5-8, Harald Schjelderups hus

Fire grupper BA-studenter møtes til mentorsamling 20. mars. Dette er den andre av totalt tre samlinger som skjer i løpet av første studieår på bachelorprogrammet.

Tid og sted: 14. mars 2012 15:0016:30, Sophus Lies auditorium

I sin nyeste bok tar Steven Pinker for seg menneskehetens historie, og argumenterer for at på tross av at vold og krig dominerer nyhetsbildet, så lever vi i en tid hvor menneskeheten kanskje er mindre voldelig enn noen gang tidligere.

Tid og sted: 1. mars 2012 18:00, Cinemateket, Filmens hus, Dronningens gate 16

Velkommen til filmen Black Swan og foredrag ved Siri Gullestad på Cinemateket.