Våg å vite-prisen for oppgave om barnehagebarns og spebarns gruppepreferanser

- Jeg undersøkte om barnehagebarn og spedbarn foretrekker en figur som tilhører en stor fremfor en liten gruppe. Blant barnehagebarna fant jeg en kjønnsforskjell: Mens jentene valgte figuren som tilhørte den lille og store gruppen omtrent like ofte, valgte guttene oftere den figuren som tilhørte den store gruppen, sier Erik Kjos Fonn.

portrett av Erik Kjos Fonn

Erik Kjos Fonn har fått Våg å vite prisen for sin masteroppgave om barnehagebarns og spebarns gruppepreferanser. Foto: Eirik Jacobsen/UiO

Han får Våg å vite-prisen for masteroppgaven: «Early-Developing Coalitional Preferences: Infants' and Preschoolers' Preferences for Members of Larger Groups». Oppgaven er avlagt ved Psykologisk institutt.

Det er sjuende år på rad at Våg å vite- prisen, som ble etablert under SV-fakultetets 50-årsjubileum, deles ut. Prisen går til masterstudenter fra fire ulike fagområder ved fakultetet, som gjennom oppgaven sin har utfordret etablerte sannheter i samfunnet. 

Konkurranse viktig for menn

- Forskere har lenge argumentert for at særlig menn kan være motivert for å utkonkurrere rivaliserende grupper, noe som blant annet kan oppnås ved å ha mange alliansepartnere. En mulig tolkning av mine funn er at man finner et slags forstadium til dette allerede tidlig i barndommen, sier Fonn

Hvorfor valgte du dette temaet?

- Det at mennesker går sammen for å hegne om sine interesser, er jo et sentralt trekk ved samfunnet. Spørsmålet om vi har en tidlig utviklet psykologi som danner noe av grunnlaget for dette, synes jeg er veldig spennende.

Hva har vært det mest utfordrende med å jobbe med denne tematikken?

- I oppgaven skriver jeg om kjønnsforskjeller hos barn. Det er mange som har oppfatninger om hva som ligger i slike kjønnsforskjeller, for eksempel at de er uforanderlige. I tillegg anlegger jeg et evolusjonspsykologisk perspektiv i oppgaven, et teoretisk rammeverk som ofte blir politisert i samfunnsdebatten, for eksempel ved at det feilaktig trekkes slutninger fra er til bør. Derfor har det vært spesielt viktig for meg å være så presis som mulig når jeg har skrevet om dette temaet.

Hva er det viktigste du har lært i arbeidet med oppgaven?

- I prosessen har jeg lært veldig mye om hvordan man setter opp og gjennomfører gode eksperimenter. Det å lage eksperimenter for babyer og barnehagebarn er presisjonsarbeid på høyt nivå, og jeg føler at jeg fortsatt har mye igjen å lære.

Hva gjør du nå?

- Jeg er ansatt på NFR-prosjektet til professor Lotte Thomsen, som også var veileder for hovedoppgaven min. Med andre ord har jeg fortsatt å jobbe med mange av de samme spørsmålene som jeg gjorde under oppgaveskrivingen.

Hva er planene dine videre?

- Det jeg liker best å holde på med er utvilsomt å tenke, lese og skrive, så drømmen min er nok en akademisk karriere. I første omgang krysser jeg fingrene for at det etter hvert dukker opp noen spennende stipendiatstillinger å søke på.

Hva betyr Våg å vite-prisen for deg?

- Jeg ble veldig glad for denne prisen. Det er flott å se at det ikke bare er jeg som synes denne forskningen er spennende og viktig, og det at juryen mener at oppgaven holder høy faglig kvalitet setter jeg veldig stor pris på. Prisen inspirerer sånn sett til å fortsette arbeidet.


Nysgjerrig på hvem andre som vant? Les om de andre prisvinnerne her

Publisert 20. nov. 2020 10:10 - Sist endret 20. nov. 2020 10:10