Våg å vite-pris til masteroppgave om etnisk mangfold, fotball og ekstremismeforebygging

Kan etnisk mangold på fotballbanen brukes som en form for møteplass for å avverge voldelig ekstremisme? Det var spørsmålet Ann-Cathrin Coenen stilte seg. Nå vinner hun Våg å vite-prisen på 10 000 kroner for oppgaven.

Bildet kan inneholde: klær, gatemote, yttertøy, skjønnhet, mote.

Fotball: Ann-Cathrin Coenen har undersøkt samspillet mellom fotball, etnistitet og terrorforebygging. (Foto: Eirik Jacobsen/UiO) 

Det er sjette år på rad at Våg og vite- prisene deles ut på SV-fakultetet. Prisene ble etablert under fakultetets 50-årsjubileum i 2013, da som en gave fra rektoratet. Våg å vite-prisene går til masteroppgaver fra ulike fagområdet på fakultetet, som utfordrer etablerte sannheter i samfunnet og som samtidig holder et høyt faglig nivå.

I kategori 3 «Psykologi (master og profesjonsstudiet)» er årets vinner Ann-Cathrin Coenen for oppgaven: Investigating Ethnic Diversity in Soccer Teams as a Venue to Prevent Extremism: A Multi-Level Study, avlagt ved Psykologisk institutt. I oppgaven undersøker Coenen etnisk mangfold i fotballag. Hun ser nærmere på om et slikt etnisk mangold kan brukes som en form for møteplass for å avverge voldelig ekstremisme.  Veileder har vært førsteamanuensis Jonas R.Kunst.

Refleksjoner fra prisvinner Ann-Cathrin Coenen (på engelsk) 

- What is the most important finding in your thesis?

- The most important finding in my thesis is that high ethnic diversity within teams predicted less support for violent extremism when the quality of intergroup contact was high, yet more support for violent extremism when perceived outgroup contact was frequent. Hence, simply making people of different ethnic backgrounds interact through soccer might backfire. Instead, one fruitful way to capitalize on the potential positive effects of diversity in soccer teams may be to nurture positive contact between players through incorporating bonding activities (e.g. excursions, team building workshops, etc.), and thereby making intergroup contact more meaningful.

- Why did you pick this topic?

- When participating in a research seminar on terrorism prevention during my bachelor, I learned that some terrorist organizations had used soccer teams as a strategy to recruit and radicalize new members. Having grown up in the German soccer capital, which at the same time is amongst others at increased risk of radicalization, I was surprised about the lack of scientifically grounded prevention approaches being used to prevent such radicalization into violent extremism through soccer. Hence, by doing this study, I wanted to take a first step to change that.

- What does receiving this award mean to you?

- Receiving the award came out of the blue for me. I was very surprised, but I also feel very honoured to receive the award, because it showed me that this is not only a topic of personal interest, but that it has an acknowledged societal relevance. It encourages me to push further into this direction in the future to try preventing radicalization by transforming theoretical findings into action.  

What are your plans now and for the future?

I am trying to find a suitable PhD Position as that is my next professional goal. Meanwhile, I am learning Arabic and tutoring a young refugee in my home town.

- And the dreamjob?

- Very ideally, I would like to become a professor eventually, and then work 50 % at a university and 50 % do applied work in an NGO somewhere on the edge between extremism prevention and supporting people who have been traumatized by experiences caused by violent extremism.

Vinnerne av de andre kategoriene av årets Våg å vite priser

Hva gjør at våpenhviler varer?  Kan etnisk mangfold og fotball forebygge ekstremisme?    Og hvordan kan utvinning av fossilt brennstoff være bærekraftig? Det er aktuelle spørsmål til de tre andre Våg å vite-prisvinnerne:

I kategori 1 «Development geography; organisasjon, ledelse og arbeid; sosiologi; samfunnsgeografi; sosialantropologi» erårets vinner Martin Eggen Mogseth.  Han får Våg å vite- prisen for oppgaven: Donor Conception and Unknown Kin: Reconsidering Identity and Family through Anonymous and Deanonymized Relations, avlagt ved Sosialantropologisk institutt. I sin masteroppgave har Eggen Mogseth - kort fortalt - undersøkt hva det kan innebære å være donorunnfanget, altså å være unnfanget via kjønnscelledonasjon. Veileder for Martin Eggen Mogseth har vært professor Marit Melhuus.

I kategori 2: «Peace and conflict studies; statsvitenskap», er årets vinner Tora Sagård for oppgaven Causes of Ceasefire Failure A survival analysis, 1989-2017, avlagt ved Institutt for statsvitenskap I sin masteroppgave ser Tora Sagård på våpenhviler. Konkret undersøker hun hvorfor noen våpenhviler varer lenger enn andre. Veileder har vært professor Scott Gates.

I kategori 4: «Economics; samfunnsøkonomisk analyse, ESST; TIK» er årets vinner Jørgen Larsen med oppgaven Optimal Extraction of Fossil Fuels when Emissions cause Climate Change, avlagt ved Økonomisk institutt. Jørgen Larsen har i forbindelse med sin masteroppgave laget en modell, som undersøker om utvinning av fossilt brennstoff er bærekraftig. Veileder har vært professor Christian Traeger.

Løse globale problemer i framtiden

- Kritisk kunnskap er kanskje særlig viktig i en tid med store nasjonale og globale utfordringer.  Temaer som klima, økonomisk ulikhet, krig- og konfliktløsning, atomvåpen, energi og migrasjon er noen eksempler på de samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor. Forhåpentligvis kan dere som tar deres utdanning på SV- fakultetet i dag, være med på å løse noen av disse globale problemene i framtiden, sa prorektor Gro Bjørnerud Mo i sin hilsningstale under prisutdelingen 21. november.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 21. nov. 2019 15:47 - Sist endret 21. nov. 2019 20:54