Pioneren bak karikaturen

Dualisten René Descartes var en tidlig sentral pioner i utviklingen av store deler av psykologifaget, fra moderne biologisk psykologi til psykodynamisk terapi.

Maleri: Frans Hals' portrett av René Descartes.

Den franske filosofen René Descartes spilte en helt sentral rolle i framveksten av moderne (naturalistisk) psykologi, viser professor Geir Kirkebøen ved Psykologisk institutt i artikkelen  Descartes on Emotions, Reason, and the Adaptive Unconscious: The Pioneer behind the Caricature publisert i tidsskriftet History of Psychology.

Misforstått

Kirkebøen får i artikkelen fram at Descartes framstilles systematisk svært feilaktig i psykologisk faglitteratur. To graverende eksempler han gir på dette er de internasjonale bestselgerne Descartes’ Error (Damasio, 1994) og Strangers to ourselves (Wilson, 2002). Forfatterne setter den «store» filosofens naive misforståelser opp mot ny forskning på henholdsvis forholdet mellom tenkning, kropp og følelser (Damasio) og det adaptivt ubevisste (Wilson). Begge forfatterne gjør dette uten å referere til verken Descartes’ mange arbeider innen psykologi og fysiologi, eller til den omfattende filosofi- og vitenskapshistoriske forskningen på Descartes’ arbeider!

Geir Kirkebøen. Foto: Privat

Professor Kirkebøen viser i sin artikkel at dualisten Descartes’ ikke bare spilte en helt sentral rolle i framveksten av moderne (naturalistisk) psykologi. Han viser, med henvisning til Descartes’ egne skrifter, at Descartes også var pioneren bak den moderne forståelsen av de sentrale fenomenene i Damasio og Wilsons bøker.

Lesetips

Les for øvrig essayet Descartes bak karikaturen som Geir Kirkebøen skrev om 1600-tallsfilosofen Descartes’ vitenskap og psykologi i vitenskapsmagasinet Apollon. Framstillingen står i sterk kontrast til den karikerte beskrivelsen av filosofen, som har vært obligatorisk lesning for norske studenter på exphil i over hundre år.


Relevant studie

Bachelorprogrammet i psykologi


Kontakt

Geir Kirkebøen

Av Geir Kirkebøen
Publisert 31. okt. 2018 15:09 - Sist endret 1. nov. 2018 09:29