Encyclopedia of Critical Psychology

Ole Jacob Madsen har skrevet kapitlene "Governmentality", "Modernity", "Self-esteem", "Therapeutic Culture" og "Transgression" i Thomas Teo (ed.): Encyclopedia of Critical Psychology

Om kapitlene:

Governmentality: Dette er en oppslagsartikkel om begrepet «governmentality» som gjerne krediteres den franske filosofen Michel Foucault og benyttes for å illustrere den eiendommelige sammensmeltingen av «government» og «mentality» som angivelig kjennetegner avanserte liberale demokratier i Vesten under nyliberalismens styringsrasjonalitet hvis formål er å legge til rette for at statens og individets interesser sammenfaller.

Modernity: Dette er en oppslagsartikkel om beslektede begrep som «modernitet», «senmodernitet» og «postmodernitet» som alle er ment å fange inn det distinkte ved vestlige samfunn i nyere tid. Disse tilstandens betydning for psykologiens epistemologiske og ontologiske grunnlag presenteres, deriblant Steinar Kvales påstand om at psykologi er et ektefødt barn av moderniteten, og følgelig vil måtte gjennomgå en differensiering under postmoderniteten.

Self-esteem: Dette er en oppslagsartikkel om begrepet «selvfølelse» der dets inntog i vestlige kulturer som en av de mest gjennomslagskraftige av selvets teknologier spores tilbake til sosial-læringsteori fra 60- og 70-tallet og fram til selvhjelpskulturen og den kosmetiske kirurgien som blomstrer i Storbritannia og Skandinavia i dag.

Therapeutic Culture: Dette er en oppslagsartikkel om begrepet «den terapeutiske kultur» som er en samlebetegnelse for den vedvarende sosiologiske forskningen på de langtrekkende sosiopolitiske implikasjonene av psykologiens «triumf».

Transgression: Dette er en oppslagsartikkel om begrepet «overskridelse», det vil si å begå en akt som bryter med normer, lover eller budsjetter osv. og som normalt sett, også innenfor psykologi, blir forstått som en destruktiv handling. Det argumenteres imidlertid for at innen den tidlige franske religionssosiologien ble overskridelser sett på som institusjonaliserte handlinger som virket livgivende ettersom de utvisket status quo og innstiftet kosmos på ny.

Forlagets omtale:

  • Entries from international experts

  • Includes contributions from critical, international, and indigenous perspectives

  • The only major reference on this topic

Encyclopedia of Critical Psychology is a comprehensive reference work and is the first reference work in English that comprehensively looks at psychological topics from critical as well as international points of view. Thus, it will appeal to all committed to a critical approach across the Encyclopedia of Critical Psychology, for alternative analyses of psychological events, processes, and practices. The Encyclopedia of Critical Psychology provides commentary from expert critical psychologists from around the globe who will compose the entries. The Encyclopedia of Critical Psychology will feature approximately 1,000 invited entries, organized in an easy to use A-Z format. The encyclopedia will be compiled under the direction of the editor who has published widely in the field of critical psychology and due to his international involvements is knowledgeable about the status of critical psychology around the world. The expert contributors will summarize current critical-psychological knowledge and discuss significant topics from a global perspective.

 

 

Published Sep. 3, 2014 2:52 PM