2012

Published Oct. 11, 2012 10:36 AM

Hilde Eileen Nafstad, Rolv Mikkel Blakar og Petra Filkukova har sammen med Albert Botchway, Erlend Sand Bruer og Kim Rand-Henriksen skrevet kapitlet "Communal Values and Individualism in Our Era of Globalization: A Comparative Longitudinal Study of Three Different Societies" i Hans Henrik Knoop, Antonella Delle Fave (ed.) Well-Being and Cultures. Perspectives from Positive Psychology

Published Feb. 21, 2012 2:28 PM

Hilde Eileen Nafstad, Erik Carlquist og Rolv Mikkel Blakar har skrevet kapittelet “Towards a psychology for a humankind and planet under multiple threats: A social psychology of ideology” i J. P. Valentim (red.). Societal Approaches in Social Psychology.