Articles - Page 8

Published Oct. 29, 2013 9:00 AM

Thomas Schubert har sammen med Carla Murteira, Elizabeth C. Collins og Diniz Lopes skrevet en artikkel i PLoS ONE

Published Oct. 29, 2013 8:30 AM

Thomas Schubert har sammen med Alessandro D’Ausilio og Rosario Canto skrevet en artikkel i Behavior Research Methods

Published Oct. 22, 2013 8:30 AM

Tor Endestad og Siri Leknes har sammen med Dan-Mikael Ellingsen, Johan Wessberg, Marie Eikemo, Jaquette Liljencrantz og Håkan Olausson skrevet en artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences

Published Oct. 22, 2013 8:00 AM

Bjørn Rishovd Rund har skrevet en artikkel i Psychological Medicine

Published Oct. 15, 2013 8:30 AM

Kjetil Søren Sundet og Bjørn Rishovd Rund har sammen med Helene Eidsmo Barder, Julie Evensen, Ulrik Haahr, Wenche ten Velden Hegelstad, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Hans Langeveld,Tor Ketil Larsen, Ingrid Melle, Stein E. Opjordsmoen, Jan Ivar Røssberg, Erik Simonsen, Per Vaglum, Thomas  McGlashan og Svein Friis skrevet en artikkel i Schizophrenia Research

Published Oct. 15, 2013 8:00 AM

Olga Chelnokova, Bruno Laeng og Siri Leknes har sammen med Dan-Mikael Ellingsen, Johan Wessberg og Håkan Olausson skrevet en artikkel i  Psychoneuroendocrinology

Published Oct. 8, 2013 12:57 PM

Hanne Helene Brorson, Espen Arnevik og Fanny Duckert har sammen med Kim Rand-Hendriksen skrevet en artikkel i Clinical Psychology Review.

Published Oct. 8, 2013 12:56 PM

Svein Magnussen har sammen med C. Mirandola, E. Ferruzza og C. Cornoldi skrevet en artikkel i European Review of Applied Psychology

Published Sep. 27, 2013 8:30 AM

Svein Magnussen har sammen med Ulf Stridbeck skrevet en artikkel i University of Cincinnati Law Review

Published Sep. 27, 2013 8:00 AM

Tine Jensen har  sammen med Siri Søftestad og Ruth Toverud skrevet en artikkel i Qualitative Social Work

Published Sep. 20, 2013 8:30 AM
Published Sep. 13, 2013 8:30 AM

Sissel Reichelt har sammen med Jan Skjerve skrevet en artikkel i Journal of Marital and Family Therapy

Published Sep. 13, 2013 8:00 AM

Sissel Reichelt har sammen med Jan Skjerve skrevet en artikkel i International Journal of Multiple Research Approaches

Published Sep. 6, 2013 8:30 AM

Tine Jensen har sammen med Krister W. Fjermestad, Lene Granly og Nicolai H. Wilhelmsen skrevet en artikkel i Clinical Child Psychology and Psychiatry

Published Sep. 6, 2013 8:00 AM

Ellen Hartmann har sammen med Marianne Opaas skrevet en artikkel i Journal of Personality Assessment

Published Aug. 30, 2013 8:00 AM

Svein Magnussen og Annika Melinder har sammen med Ellen Wessel skrevet en artikkel i Applied Cognitive Psychology

Published Aug. 23, 2013 8:30 AM

Markus H. Sneve, Svein Magnussen, Dag Alnæs og Tor Endestad har sammen med Mark D'Esposito skrevet en artikkel i Journal of Cognitive Neuroscience

Published Aug. 23, 2013 8:00 AM

Marit Råbu og Hanne Haavind har sammen med Per - Einar Binder skrevet en artikkel i European Journal of Psychotherapy and Counselling

Published Aug. 16, 2013 8:00 AM

Tine Jensen har sammen med Tonje Holt, Silje M. Ormhaug, Karina Egeland, Lene Granly, Live C. Hoaas, Silje S. Hukkelberg, Tore Indregard, Shirley D. Stormyren og Tore Wentzel-Larsen skrevet en artikkel i Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology

Published Aug. 2, 2013 1:12 PM

Tine Jensen har sammen med Silje Mørup Ormhaug, Tore Wentzel-Larsen og Stephen Shirk skrevet en artikkel i Journal of Consulting and Clinical Psychology

Published June 20, 2013 9:00 AM

Hilde Eileen Nafstad og Rolv Mikkel Blakar har skrevet en artikkel i Annual Review of Critical Psychology

Published June 20, 2013 8:00 AM

Ole Jacob Madsen har skrevet en artikkel i Annual Review of Critical Psychology

Published June 13, 2013 9:00 AM

Reidar Ommundsen har skrevet kapittelet "Motivation and Personal Dispostions: A Social Psychological Analysies of Goal-setting in Health Information" i Knud S. Larsen, Grigorii Vazov, Krum Krumov, Johann H. Schneider (Eds.): Advances in International Psychology. Research Approaches and Personal Dispositions, Socialization Processes and Organizational Behavior

Published June 13, 2013 8:00 AM

Svein Magnussen har sammen med Martin A. Safer, Giuseppe Sartori og Richard A. Wise skrevet en artikkel i Frontiers in Psychiatry

Published June 6, 2013 2:06 PM

Jon Anders Lone, Cato A. Bjørkli, Pål Ulleberg og Thomas Hoff har sammen med Vilde Bernstrøm skrevet en artikkel i Psychological Reports