Articles - Page 11

Published Oct. 15, 2013 8:30 AM

Kjetil Søren Sundet og Bjørn Rishovd Rund har sammen med Helene Eidsmo Barder, Julie Evensen, Ulrik Haahr, Wenche ten Velden Hegelstad, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Hans Langeveld,Tor Ketil Larsen, Ingrid Melle, Stein E. Opjordsmoen, Jan Ivar Røssberg, Erik Simonsen, Per Vaglum, Thomas  McGlashan og Svein Friis skrevet en artikkel i Schizophrenia Research

Published June 13, 2013 9:00 AM

Reidar Ommundsen har skrevet kapittelet "Motivation and Personal Dispostions: A Social Psychological Analysies of Goal-setting in Health Information" i Knud S. Larsen, Grigorii Vazov, Krum Krumov, Johann H. Schneider (Eds.): Advances in International Psychology. Research Approaches and Personal Dispositions, Socialization Processes and Organizational Behavior