Spesialutgave av Scandinavian Journal of Psychology

Utgitt i forbindelse med professor Ivar Reinvangs 70 årsdag.

Professor Ivar Reinvang er en anerkjent forsker i klinisk nevropsykologi såvel som grunnforskning innenfor hjerne og kognisjon. Spesialnummeret inneholder bidrag fra flere forskere ved instituttet:

Kristine B Walhovd og Kjetil Søren Sundet har sammen med Astri Johansen Lundervold og Jerker Rönnberg skrevet lederen "New perspectives in neuropsychology", Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3),187–188

Ivar Reinvang har skrevet "A lifetime in neuropsychology – perspectives on an era", Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3),189-190

Nils Inge Landrø har skrevet artikkelen: "Towards personalized treatment of depression: A candidate gene approach", Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3),219-224

Marianne Løvstad og Ann-Kristin Solbakk har skrevet artikkelen: "Effects of focal prefrontal cortex lesions on electrophysiological indices of executive attention and action Control", Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3), 233-243

Kristine B Walhovd, Anders M Fjell og Thomas Espeseth har skrevet artikkelen: "Cognitive decline and brain pathology in aging – need for a dimensional, lifespan and systems vulnerability view", Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3), 244-254

Lars Erik Nyberg og Alireza Salami har skrevet artikkelen: "The APOE ε4 allele in relation to brain white-matter microstructure in adulthood and aging", Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3), 263-267

Thomas Espeseth og Ivar Reinvang har sammen med Pamela M. Greenwood, Ming-Kuan Lin og Raja Parasuraman skrevet artikkelen: "Longitudinal change in working memory as a function of APOE genotype in midlife and old age",Scandinavian Journal of Psychology, Special Issue on New perspectives in neuropsychology, 2014, 55 (3), 268-277

 

 

 

Published June 30, 2014 8:00 AM - Last modified Nov. 5, 2018 11:06 PM