Norwegian version of this page

Publications - Page 13

Published Oct. 15, 2013 8:30 AM

Kjetil Søren Sundet og Bjørn Rishovd Rund har sammen med Helene Eidsmo Barder, Julie Evensen, Ulrik Haahr, Wenche ten Velden Hegelstad, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Hans Langeveld,Tor Ketil Larsen, Ingrid Melle, Stein E. Opjordsmoen, Jan Ivar Røssberg, Erik Simonsen, Per Vaglum, Thomas  McGlashan og Svein Friis skrevet en artikkel i Schizophrenia Research

Published July 4, 2013 8:00 AM

This exciting new European adaptation of Gerrig and Zimbardo's classic text offers a greater focus on current Scandinavian research while retaining the same rigorous, scientific approach and enthusiasm for applying psychology to daily life that has made it so popular with students.