Norwegian version of this page

Publications - Page 10

Published Nov. 26, 2013 8:00 AM

Jens Egeland og Merete Øie har sammen med Erik Winther Skogli, Per Normann Andersen og Kjell Tore Hovik skrevet en artikkel i Child Neuropsychology

Published Nov. 19, 2013 8:00 AM

Christian Krog Tamnes, Kristine Beate Walhovd, Håkon Grydeland og Anders Martin Fjell har sammen med Dominic Holland, Ylva Østby og Anders M. Dale skrevet en artikkel i Journal of Cognitive Neuroscience

Published Nov. 12, 2013 8:30 AM

Jens Egeland har sammen med Nina Rohrer-Baumgartner, Pål Zeiner, Patricia Eadie, Kristin Gustavson, Ted Reichborn-Kjennerud og Heidi Aase skrevet en artikkel i Journal of Attention Disorders

Published Nov. 12, 2013 8:00 AM

Jens Egeland har sammen med Anne Kristine Aarlien og Brit-Kari Saunes skrevet en artikkel i PLoS ONE

Published Nov. 5, 2013 8:30 AM

Tine Jensen og Egil Nygaard har sammen med Grete Dyb,Øivind Ekeberg, Trond H. Diseth, Tore Wentzel-Larsen og Siri Thoresen skrevet en artikkel i The British Journal of Psychiatry

Published Nov. 5, 2013 8:00 AM

Helene A. Nissen-Lie, Jon T. Monsen og Michael Helge Rønnestad har sammen med Odd Havik og Per A. Høglend skrevet en artikkel i Journal of Counseling Psychology

Published Oct. 29, 2013 9:00 AM

Thomas Schubert har sammen med Carla Murteira, Elizabeth C. Collins og Diniz Lopes skrevet en artikkel i PLoS ONE

Published Oct. 29, 2013 8:30 AM

Thomas Schubert har sammen med Alessandro D’Ausilio og Rosario Canto skrevet en artikkel i Behavior Research Methods

Published Oct. 22, 2013 8:30 AM

Tor Endestad og Siri Leknes har sammen med Dan-Mikael Ellingsen, Johan Wessberg, Marie Eikemo, Jaquette Liljencrantz og Håkan Olausson skrevet en artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences

Published Oct. 22, 2013 8:00 AM

Bjørn Rishovd Rund har skrevet en artikkel i Psychological Medicine

Published Oct. 15, 2013 8:30 AM

Kjetil Søren Sundet og Bjørn Rishovd Rund har sammen med Helene Eidsmo Barder, Julie Evensen, Ulrik Haahr, Wenche ten Velden Hegelstad, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Hans Langeveld,Tor Ketil Larsen, Ingrid Melle, Stein E. Opjordsmoen, Jan Ivar Røssberg, Erik Simonsen, Per Vaglum, Thomas  McGlashan og Svein Friis skrevet en artikkel i Schizophrenia Research

Published Oct. 15, 2013 8:00 AM

Olga Chelnokova, Bruno Laeng og Siri Leknes har sammen med Dan-Mikael Ellingsen, Johan Wessberg og Håkan Olausson skrevet en artikkel i  Psychoneuroendocrinology

Published Oct. 8, 2013 12:57 PM

Hanne Helene Brorson, Espen Arnevik og Fanny Duckert har sammen med Kim Rand-Hendriksen skrevet en artikkel i Clinical Psychology Review.

Published Oct. 8, 2013 12:56 PM

Svein Magnussen har sammen med C. Mirandola, E. Ferruzza og C. Cornoldi skrevet en artikkel i European Review of Applied Psychology

Published Sep. 27, 2013 8:30 AM

Svein Magnussen har sammen med Ulf Stridbeck skrevet en artikkel i University of Cincinnati Law Review

Published Sep. 27, 2013 8:00 AM

Tine Jensen har  sammen med Siri Søftestad og Ruth Toverud skrevet en artikkel i Qualitative Social Work

Published Sep. 20, 2013 8:30 AM
Published Sep. 20, 2013 8:00 AM

Svein Magnussen har sammen med Mark Greenlee skrevet kapittelet "Probing human vision with spatial adaptation" i Adam Geremek, Mark W. Greenlee & Svein Magnussen (Eds): Perception beyond Gestalt. Progress in vision research

Published Sep. 13, 2013 8:30 AM

Sissel Reichelt har sammen med Jan Skjerve skrevet en artikkel i Journal of Marital and Family Therapy

Published Sep. 13, 2013 8:00 AM

Sissel Reichelt har sammen med Jan Skjerve skrevet en artikkel i International Journal of Multiple Research Approaches

Published Sep. 6, 2013 8:30 AM

Tine Jensen har sammen med Krister W. Fjermestad, Lene Granly og Nicolai H. Wilhelmsen skrevet en artikkel i Clinical Child Psychology and Psychiatry

Published Sep. 6, 2013 8:00 AM

Ellen Hartmann har sammen med Marianne Opaas skrevet en artikkel i Journal of Personality Assessment

Published Aug. 30, 2013 8:00 AM

Svein Magnussen og Annika Melinder har sammen med Ellen Wessel skrevet en artikkel i Applied Cognitive Psychology

Published Aug. 23, 2013 8:30 AM

Markus H. Sneve, Svein Magnussen, Dag Alnæs og Tor Endestad har sammen med Mark D'Esposito skrevet en artikkel i Journal of Cognitive Neuroscience

Published Aug. 23, 2013 8:00 AM

Marit Råbu og Hanne Haavind har sammen med Per - Einar Binder skrevet en artikkel i European Journal of Psychotherapy and Counselling