Vil du bidra til hjerneforskning sammen med en venn?

Vi søker vennepar til å delta i vårt forskningsprosjekt. Vi forsker på hjernen og forsøker å finne ut hvilke nevrokjemiske systemer som er involverte i belønning og beslutninger.

Deltakelsen er frivillig, og innebærer oppmøte på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Her vil du og vennen din gjøre forskjellige oppgaver muntlig og på datamaskin, samt se film en times tid. Til sammen vil det ta 3-4 timer. Noen av oppgavene er ment å fremkalle en stressrespons, og noen av oppgavene kan innebære filming og/eller lydopptak. Vi måler pulsen din, og tar spytt- og blodprøver for å måle nivåer av signalstoffer. Dere vil motta et Universalgavekort på 500 kr som takk for deltakelsen.

For å delta i studien må du og vennen din være trygge på hverandre og ha kjent hverandre i lengre tid (minst 6 måneder). Dere må være av samme kjønn, mellom 18 og 65 år, og generelt friske fysisk og psykisk. Før deltakelsen må dere fylle ut hvert deres nettskjema, med kontaktinformasjon og aktuelle datoer og tider for deltakelse, i tillegg til svar på spørsmål om dere selv, vennskapet deres og andre sosiale forhold. All informasjon dere oppgir i nettskjemaet blir lagret i Tjenester for Sensitive Data (TSD), som oppfyller alle lovkrav til personvern og sikkerhet for sensitive data. Du kan lese mer om TSD her.

Klikk her for å komme til nettskjemaet for deltagelse

Ansvarlig for prosjektet er professor Siri Leknes ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Personvernombud ved institusjonen er Maren Magnus Vold (personvernombud@uio.no).

Nedenfor kan du lese informasjonsskrivet om studien (PDF-lenke), som beskriver i noe mer detalj hva deltakelse vil innebære. Du vil bli bedt om å gi ditt skriftlige samtykke til deltakelse når du kommer til laben, og du vil få anledning til å stille eventuelle spørsmål da.

Dersom du kunne tenke deg å delta, men foreløpig ikke har funnet en venn som kan bli med, klikk her (lenke kommer).

Published June 10, 2022 10:28 AM - Last modified June 15, 2022 4:50 PM