Digital campaign on women exposed to partner violence

Partner violence affects many women, and has increased sharply during the corona measures.

NEW

Bildet viser en kvinne som gårWe have created the podcast "Ut av stillheten" ("Out of the silence") and it will be launched on Women's Day, the 8th of March 2022!

Find out more and listen to the episodes!

We have also made a written version that makes it easier to follow the podcast. You will find the link under each episode.

Event to mark the launch:

21st of March 2022, 18:00, Domus Juridica. 

More details on the event and registration.

Follow us on Facebook

About the project

Voldsutsatte bruker akutte helsetjenester, politi og rettsapparat i liten grad. For å nå flere må vi derfor utvikle nye «lavterskelmetoder». Gjennom en podkast gir vi voldsutsatte kvinner en stemme og formidler nyansert og viktig informasjon om partnervold. Videre mangler det fortsatt kompetanse rundt voldsutsatte innvandrerkvinner i helse- og sosialtjenester. I rundebordssamtaler skaper vi en målrettet og strukturert dialog mellom brukere og representanter fra hjelpeapparatet. Resultatene fra disse dialogene skal brukes som grunnlag for utviklingen av et nytt kurstilbud. Vi skal gjennomføre fire webinarer til kompetanseutvikling i helse- og sosialtjenester. 

Goals

Prosjektets hovedmålgruppe er kvinner med og uten innvandrerbakgrunn utsatt for partnervold samt fagfolk i helsetjenester som støtter dem. Målet er å nå voldsutsatte som til nå ikke har tatt kontakt med et hjelpetilbud og å øke kompetansen i helse og sosialtjenestene til å ta imot voldsutsatte. 

Results

Vi produserer og distribuerer en åtte episoders podcast. Hver episode består av intervjuer med kvinner som har opplevd partnervold og intervjuer med eksperter. Dialogmøtene mellom helse- og sosialtjenestene og brukere skal forbedre tilrettelegging, særlig for voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Det vil bli utviklet et webinar myntet for helse - og sosialarbeidere om minioritetskvinner utsatt for partnervold. 

Cooperation

Prosjektet skjer i samarbeid med Norsk Kvinners Sanitetsforening, Mental Health and Human Rights Info (mHHRI), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

Financing

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam via Norske Kvinners Sanitetsforening, 2021-2022.

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, merke.Bildet kan inneholde: fugl, gjøre, sirkel, emblem, symbol.

Published Aug. 31, 2022 10:04 AM - Last modified Aug. 31, 2022 12:55 PM