Unni Tanum Johns

Image of Unni Tanum Johns
Norwegian version of this page
Phone +47 22845098
Room S04-03
Available hours By agreement
Username
Visiting address Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Teaching

PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC5304 - Utredning/tilstander og behandling av barn

Coordinator of professional training

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5401 – Forpraksis barn/unge

PSYC5400 - Hovedpraksis

Tags: Clinical psychology

Publications

Selected publications

Svendsen, B., Johns, U.T., Brautaset, H., og Egebjerg, I. (red.) (2012). Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Fagbokforlaget.

Johns, U. (2012) Vitalitetsformer i musikk og kommunikasjon. I Stensæth, K., Trondalen, G. (red.) (2012). Barn, musikk, helse og vitalitet. Skriftserie Senter for Musikk og Helse, 5. Norges Musikkhøgskole. Oslo

Haugvik, M, & Johns, U. T. (2008). Facets of structure and adaptation. A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 13, 235-252.

Johns, U. (2008). “Å bruke tiden – hva betyr egentlig det?”. Tid og relasjon – et intersubjektivt perspektiv. I Trondalen, G. og Ruud, E. (Red.). Perspektiver på musikk og helse. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH. Oslo.

Haugvik, M., & Johns, U. T. (2006). Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (1), 19-29.

Johns, U. (1996). Sanger mellom oss - Songs we can share. Musikkpedagogisk Forlag

 • Johns, Unni Tanum (2018). Exploring musical dynamics in therapeutic interplay with children: A multilayered method of microanalysis. Nordic journal of music therapy.  ISSN 0809-8131.  27(3), s 197- 217 . doi: 10.1080/08098131.2017.1421685 Full text in Research Archive.
 • Johns, Unni Tanum (2017). Når musikk skaper bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn, I: Karette Stensæth; Gro Trondalen & Øivind Varkøy (red.),  Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-225-6.  10.  s 107 - 125
 • Svendsen, Birgit & Johns, Unni Tanum (2014). Psykoterapi med barn, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 17.  s 301 - 315
 • Johns, Unni Tanum (2012). Vitalitetsformer i musikk, I: Karette Stensæth & Gro Trondalen (red.),  Barn, musikk, helse.  NMH-publikasjoner.  ISBN 978-82-7853-071-9.  3.  s 29 - 44
 • Johns, Unni Tanum & Svendsen, Birgit (2012). Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn, I: Birgit Svendsen; Unni Tanum Johns; Heidi Brautaset & Ingeborg Egebjerg (red.),  Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245011937.  Kapittel 1.  s 35 - 73
 • Johns, Unni Tanum (2008). Å bruke tiden - hva betyr egentlig det? Tid og relasjon i et intersubjektivt perspektiv, I:  Trondalen, G. & E. Ruud (red.): Perspektiver på musikk og helse. 30år med norsk musikkterapi.  Norges Musikkhøgskole.  3.  s 67 - 84
 • Johns, Unni Tanum & Haugvik, Marianne (2008). Facets of Structure and Adaptation: A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  13(2), s 235- 252
 • Haugvik, Marianne & Johns, Unni Tanum (2006). Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(1), s 19- 29

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Johns, Unni Tanum (2018). Musical Dynamics in Time-Limited Intersubjective Child Psychotherapy. An Exploration Based on Microanalysis of Therapeutic Interplay.
 • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?.
 • Trondalen, Gro; Stensæth, Karette; Bonnár, Lisa; Valberg, Tony; Vestad, Ingeborg Lunde; Sanfi, Ilan; Häkomäki, Hanna; Johns, Unni Tanum & Jónsdottir, Valgerður (2013). Children, Music, Health - Round table.

View all works in Cristin

Published Jan. 31, 2012 1:08 PM - Last modified July 8, 2019 2:34 PM