Unni Tanum Johns

Senior Lecturer - Department of Psychology
Image of Unni Tanum Johns
Norwegian version of this page
Phone +47-22845098
Room S02-29
Available hours By agreement
Username
Visiting address 0373 Oslo Forskningsveien 3A
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Teaching

PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC5304 - Utredning/tilstander og behandling av barn

Coordinator of professional training

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5401 – Forpraksis barn/unge

PSYC5400 - Hovedpraksis

Tags: Clinical psychology and personality psychology

Publications

Selected publications

Svendsen, B., Johns, U.T., Brautaset, H., og Egebjerg, I. (red.) (2012). Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Fagbokforlaget.

Johns, U. (2012) Vitalitetsformer i musikk og kommunikasjon. I Stensæth, K., Trondalen, G. (red.) (2012). Barn, musikk, helse og vitalitet. Skriftserie Senter for Musikk og Helse, 5. Norges Musikkhøgskole. Oslo

Haugvik, M, & Johns, U. T. (2008). Facets of structure and adaptation. A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 13, 235-252.

Johns, U. (2008). “Å bruke tiden – hva betyr egentlig det?”. Tid og relasjon – et intersubjektivt perspektiv. I Trondalen, G. og Ruud, E. (Red.). Perspektiver på musikk og helse. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH. Oslo.

Haugvik, M., & Johns, U. T. (2006). Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psykoterapi med barn: En kvalitativ studie av psykoterapi med barn som opplever vanskelige familieforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (1), 19-29.

Johns, U. (1996). Sanger mellom oss - Songs we can share. Musikkpedagogisk Forlag

  • Johns, Unni Tanum (2018). Exploring musical dynamics in therapeutic interplay with children: A multilayered method of microanalysis. Nordic journal of music therapy.  ISSN 0809-8131.
  • Johns, Unni Tanum (2017). Når musikk skaper bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn, I: Karette Stensæth; Gro Trondalen & Øivind Varkøy (red.),  Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-225-6.  10.  s 107 - 125
  • Svendsen, Birgit & Johns, Unni Tanum (2014). Psykoterapi med barn, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 17.  s 301 - 315
  • Johns, Unni Tanum & Svendsen, Birgit (2012). Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn, I: Birgit Svendsen; Unni Tanum Johns; Heidi Brautaset & Ingeborg Egebjerg (red.),  Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245011937.  Kapittel 1.  s 35 - 73

View all works in Cristin

View all works in Cristin

  • Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?.
  • Trondalen, Gro; Stensæth, Karette; Bonnár, Lisa; Valberg, Tony; Vestad, Ingeborg Lunde; Sanfi, Ilan; Häkomäki, Hanna; Johns, Unni Tanum & Jónsdottir, Valgerður (2013). Children, Music, Health - Round table.

View all works in Cristin

Published Jan. 31, 2012 1:08 PM - Last modified Apr. 21, 2016 10:04 AM