Tine Jensen

Professor - Klinisk psykologi
Image of Tine Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22845222
Room S02-22
Available hours By agreement
Username
Visiting address Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

 • Children and trauma

 • Developmental psychology

 • Cultural psychology

 • Treatment studies 

Teaching

Higher education and employment history

 • Cand. psychol. University of Oslo, 1986.

 • Approved specialist in clinical psychology, The Norwegian Psychological Association, 1996.

 • Dr. Psychol (PhD) in psychology, University of Oslo, 2005. Thesis title: Suspicions of Child Sexual Abuse. Dialogicality and meaning making.

 • Employed as a senior researcher at The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, Oslo. Norway.

 • Adjunct Associate professor, Department of Pstchology, University of Oslo.

See CV-Tine K. Jensen (pdf)

Appointments

 • Student representative in The Norwegian Student Union.

 • Leader of the child and adolescent organization for the psychologist specialisation program for Institute for Active Psychotherapy.

 • Board member in Institute for Active Psychotherapy.

 • Norwegian co-editor for Nordic Psychology

 • Scientific committee for ECOTS - 2009 

Cooperation

 • Professor Anthony Mannarino og Judith Cohen, Department of Psychiatry, Allegheny General Hospital, Drexel University College of Medicine, Pittsburg, USA.

 • Professor Stephen Shirk, Denver University, Colorado, USA

Tags: Clinical psychology

Publications

View all works in Cristin

 • Ormhaug, Silje Mørup; Skjærvø, Ingeborg; Fagermoen, Else Merete; Andersen, Pernille; Haabrekke, Kristin Johanne Økern & Knutsen, Marie [Show all 9 contributors for this article] (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn - utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie.
 • Jensen, Tine (2021). Behandling av traumatiserte barn og unge og endringsprosesser.
 • Jensen, Tine (2021). Hvilke effekter har traumer på barn og unge?
 • Jensen, Tine; Granly, Lene; Hoaas, Live E. C. & Stormyren, Shirley (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. In Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (Ed.), Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205545298. p. 239–265.
 • Andersson, Elin Sofia & Jensen, Tine (2021). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Brukermedvirkning i utvikling av app til bruk i behandling av PTSD.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Thoresen, Siri & Jensen, Tine (2021). Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i BUP.
 • Birkeland, Marianne Skogbrott; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2021). Do different traumatic events invoke different kinds of post-traumatic stress symptoms?
 • Jensen, Tine (2020). Hvordan kan vi forstå og behandle traumatiserte barn og unge?
 • Jensen, Tine (2020). Psykisk helse og Barnekonvensjonens artikkel 24. Trinnvis TF-CBT – en modell for lavterskel psykisk helsetilbud .
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 17(4). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Mot et bedre liv: Vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). The importance of leaders to support service provision .
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2019). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien .
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Kassam-Adams, Nancy (2019). Implementation of the ISTSS PTSD Guidelines Recommendations for Children and Adolescents in Everyday Settings: Choosing and Using the Best Treatment.
 • Jensen, Tine Kristin; Berliner, Lucy & Bisson, Jonathan (2019). ISTSS guidelines for treating PTSD. .
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing evidence based practices in real world clinics in Norway – Challenges and possible solutions. .
 • Martinsen, Marianne; Dyrdal, Gunvor Marie; Fagermoen, Else Merete; Næss, Anders; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care.
 • Borge, Randi Hovden; Blestad, Camilla; Skar, Ane-Marthe Solheim; Skagemo, Cecilie Ursin; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Treating Young Victims of Domestic Violence: The Usefulness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy .
 • Jensen, Tine Kristin (2019). Commentary: I thought I was going to die and the world is not safe—how to help children recover after trauma? Reflections on Meiser‐Stedman et al.(2019) . Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. 60, p. 885–887. doi: 10.1111/jcpp.13081.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Selvanayagam, Keerththanan (2019). Veien fra ankomst til bosatt. In Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene & Julardzija, Irma (Ed.), Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031514. p. 144–156.
 • Harpviken, Anna Naterstad; Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Who reports what? A comparison of child and caregiver's reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms.
 • Næss, Anders; Jensen, Tine Kristin; Skjærvø, Ingeborg; Ormhaug, Silje Mørup; Skagemo, Cecilie Ursin & Martinsen, Marianne (2019). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway.
 • Andersson, Elin Sofia; Jensen, Tine Kristin & Skar, Ane-Marthe Solheim (2019). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Implementing trauma focused treatments with fidelity into child and adolescent mental health clinics. Anchoring new approaches in the organization to ensure reach over time.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Birkeland, Marianne Skogbrott; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway.
 • Jensen, Tine Kristin; Amstader, Amanda; Berliner, Lucy; Bisson, Jonathan; Cloitre, Marylène & Monson, Candice M (2018). ISTSS Prevention and Treatment Guidelines Panel. .
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). International treatment guidelines for trauma.
 • Jensen, Tine Kristin (2018). Research on TF-CBT in Norway - What have we learned about change processes?
 • Jensen, Tine Kristin & Skårdalsmo, Envor M. Bjørgo (2018). Barn på flukt - hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Jensen, Tine Kristin; Skar, Ane-Marthe Solheim & Ormhaug, Silje Mørup (2018). Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics: Youth’s reports of distress following routine trauma screening .
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2017). Is trauma screening upsetting for youth?
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa Nyamwathi & Lidén, Hilde [Show all 13 contributors for this article] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Jensen, Tine Kristin (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. In Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Ed.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891. p. 97–112.
 • Jensen, Tine; Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Jensen, Tine Kristin (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? In Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Ed.), Barn og unge i psykoterapi, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48756-7. p. 312–343.
 • Skar, Ane-Marthe Solheim; Ormhaug, Silje Mørup; Granly, Lene & Jensen, Tine Kristin (2016). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics.
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2016). Who can I trust? Extended fear during and after the Utøya terrorist attack.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway .
 • Filkukova, Petra; Hafstad, Gertrud Sofie & Jensen, Tine Kristin (2015). Who can I trust? Circles of distrust during and after the Utøya terrorist attack.
 • Jensen, Tine Kristin (2015). Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin & Thoresen, Siri (2014). The Norway 2011 Terror Attack: Parents’ experiences and posttraumatic stress reactions. .
 • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine Kristin & Holt, Tonje (2014). Won't they be very upset? Ethical considerations when assessing for trauma and trauma symptoms in child and adolescent mental health clinics.
 • Holt, Tonje & Jensen, Tine Kristin (2014). Posttraumatic cognitions in two samples of highly traumatized youth.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Ormhaug, Silje Mørup (2014). The role of parental and child reported social support in treatment of traumatized children and youth.
 • Livingstone, Sonia; Stoilova, Mariya; Stänicke, Line Indrevoll; Jessen, Reidar Schei; Graham, Richard & Staksrud, Elisabeth [Show all 7 contributors for this article] (2022). Adolescents experiencing internetrelated mental health difficulties: the benefits and risks of digital skills. KU Leuven ySKILLS GA 870612. Full text in Research Archive
 • Bjerketvedt, Henriette Koolen; Skjærvø, Ingeborg & Jensen, Tine (2021). Perceived Parental Support in Stepped Care Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2010 6:06 PM - Last modified Jan. 14, 2020 1:22 PM