Kirsten Benum

Image of Kirsten Benum
Norwegian version of this page
Phone +47 22845239
Room S04-03
Available hours By agreement
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Research fellow with NFR project ”An intensive process- outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy”

 • Clinical research, therapist development and the therapeutic relationship

 • Integration in psychotherapy

 • Trauma psychology, attachment theory, mindfulness and mentalization

Teaching

Higher education and employment history

 • Psy.D. in Psychology 1980

 • Specialist in clinical psychology 1994

 • Assistant professor with research project “Forum of Women’s therapy, and later associate professor Dep. of Psychology

 • Researcher at Centre for Social Network and Health, Ullevål University Hospital. Projects: Epidemiological studies, intervention programmes for persons with coronary heart diseases, establishing social network groups as a preventive strategy

 • Private practice from 1994

 • From 2008: Associate professor Dep. of Psychology. Member of Faculty Institute for Active Psychotherapy.

 • Teaching and evaluating educational programmes at RVTS (Regional Competence Centre about violence, traumatic stress and suicide prevention)

Awards

 • The Cornelia Wilbur Award from: The International Society for the Study of dissociation, Chicago, 2008...

Positions held

 • Head of Clinic II Dep. of Psychology

Partners

Regional ressource center about violence, traumatic stress and preventions of suicide, RVTS (web. rvts.no)

Tags: Clinical psychology

Publications

 • Karlsen, Kari Ebbesen; Vrabel, Kari-Anne; Bratland-Sanda, Solfrid; Ulleberg, Pål & Benum, Kirsten (2018). Effect of yoga in the treatment of eating disorders: A single-blinded randomized controlled trial with 6-months follow-up.. International Journal of Yoga.  ISSN 0973-6131.  11(2), s 166- 169 . doi: 10.4103/ijoy.IJOY_3_17 Full text in Research Archive.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik & Mcleod, John (2017). How Usual is Treatment as Usual? Experienced Therapists’ Reflections on Participation in Practice-based Research.. Counselling Psychology Quarterly.  ISSN 0951-5070. . doi: 10.1080/09515070.2017.1397502 Full text in Research Archive.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Benum, Kirsten (2017). Rorschach Assessment of Two Distinctive Personality States of a Person With Dissociative Identity Disorder. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  101(2), s 213- 228 . doi: 10.1080/00223891.2017.1391273 Full text in Research Archive.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne & Mcleod, John (2016). A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora".. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy.  ISSN 1553-0124.  12(3), s 158- 193 . doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1975
 • Halvorsen, Margrethe S.; Mcleod, John; Benum, Kirsten & Haavind, Hanne (2016). Response to Commentaries on A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora": Conceptualizing the Complexity of Change in Psychotherapy: The Case of “Cora”. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy.  ISSN 1553-0124.  12(3), s 224- 237 . doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1979
 • Anstorp, Trine-Lise & Benum, Kirsten (2014). Hva trenger terapeuten for å gi god traumebehandling?, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 1.  s 19 - 38
 • Benum, Kirsten (2014). Tidlig traumatisering og heling i den terapeutiske relasjonen, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 3.  s 52 - 77
 • Benum, Kirsten (2014). Ubehaget som kilde til egenutvikling for terapeuten, I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  Kap. 12.  s 253 - 276
 • Benum, Kirsten (2013). Teorier som bidrar til integrasjon i psykoterapi: et prismeperspektiv, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Kapittel 3.  s 85 - 114
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2013). Terapeuten som emosjonelt anker, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  kapittel 8.  s 219 - 246
 • Benum, Kirsten (2011). Traumeterapi med voksne klienter. De første samtalene som tidlig intervensjon, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  11.  s 243 - 267
 • Benum, Kirsten (2006). Fra monolog til dialig. Oppmerksomhetstrening som metode for selvaksept og nærhet, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  13.  s 229 - 245
 • Benum, Kirsten (2006). Når tilknyningen blir traumatisert, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  2.  s 22 - 42
 • Jakobsen, Marianne; Anstorp, Trine & Benum, Kirsten (2006). Dissosiasjon- noen diagnostiske overveielser, I: Trine Anstorp; Kirsten Benum & Marianne Jakobsen (red.),  Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  6.  s 89 - 101
 • Benum, Kirsten (2003). Dissosiasjon som beskyttelse mot overgrep, I: Torkil Berge; Eva Axelsen; Geir Høstmark Nielsen; Inger Hilde Nordhus & Reidar Ommundsen (red.),  Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-817-1.  Kapittel 8.  s 155
 • Benum, Kirsten (2003). Møte med den som er alene og redd. Ressursorientert terapiarbeid med fokus på etablering av trygghet og beskyttelse etter langvarige traumer, I: Trine Anstorp; Beate Indrebø Hovland & Elisabeth Torp (red.),  Fra SKAM til VERDIGHET. Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00206-4.  7.  s 135 - 162
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast- Pettersen, Rita & Benum, Kirsten (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (9), s 801- 843
 • Benum, Kirsten; Anstorp, Trine & Unwin, Catherine (1995). Endring av livsstil og mestring av stress Psykososiale metoder i forebygging av hjerte-karsykdommer, I: Odd Steffen Dalgard; Elsa Døhlie & Mette Ystgård (red.),  Sosialt nettverk Helse og samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-41578-3.  Kap. 13.  s 268 - 301
 • Anstorp, Trine & Benum, Kirsten (1994). Coping with powerlessness as a stress factor in helath profession, In Dennis R. Trent & Colin Reed (ed.),  Promotion of Mental Health volume 4 1994.  Avebury.  ISBN 1-85972-065-X.  27.  s 233 - 239
 • Benum, Kirsten & Clasen, Anne-Kari (1994). MELLOM TAUSHET OG FARE Om kulturelle fortolkninger av psykiske problemer og forsøk på å skape ny mening. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  (15), s 171- 190
 • Benum, Kirsten & Anstorp, Trine (1993). Understanding psychiatric symptomes as coping reactions to violence and sexual abuse, In Dennis R. Trent & Colin Reed (ed.),  Promotion of Mental Health volume 3 1993.  Avebury.  ISBN 1-85628-619-3.  2.  s 17 - 26
 • Benum, Kirsten (1992). Når kvinner knytter sitt begjær til underordning. Et utkast til forståelse av mishandling basert på terapeutiske erfaringer. Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (4-5), s 52- 58
 • Dalgard, Odd Steffen; Anstorp, Trine; Benum, Kirsten; Sørensen, Tom & Moum, Torbjørn (1990). Social Psychiatric fiels Studies in Oslo, In Susan A. Wheelan; Emmy A. Pepitone & Wicki Abt (ed.),  ADVANCES IN FIELD THEORY.  Sage Publications.  ISBN 0-8039-3979-5.  18.  s 230 - 243
 • Anstorp, Trine; Benum, Kirsten; Dalgard, Odd Steffen & Sørensen, Tom (1988). Metoder for endring av sosiale nettverk, I: Odd Steffen Dalgard & Tom Sørensen (red.),  Sosialt nettverk og psykisk helse.  Tano.  ISBN 82-518-2489-3.  Del II.  s 173 - 191
 • Benum, Kirsten; Anstorp, Trine; Dalgard, Odd Steffen & Sørensen, Tom (1987). Social networkstimulation as Health prmotion in a high risk group og middle - aged women. Acta Psychiatrica Scandinavica Supplementum.  ISSN 0065-1591.  76, s 34- 41

View all works in Cristin

 • Anstorp, Trine-Lise & Benum, Kirsten (2014). Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  389 s.
 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (red.) (2013). God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  358 s.
 • Anstorp, Trine; Benum, Kirsten & Jakobsen, Marianne (red.) (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00714-4.  303 s.

View all works in Cristin

 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne & Gjelsvik, Bergljot (2017). Key characteristics of flash-forwards in recurrently suicidal patients.
 • Gjelsvik, Bergljot; Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten & Oddli, Hanne (2017). Suicidal imagery: A catalyst in the suicidal process?.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Chatburn, Eleanor & Gjelsvik, Bergljot (2017). 'I wanted to kill the body, not the experience'. Suicidal imagery as transitional space..
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Øiestad, Guro & Mcleod, John (2016). The journey towards becoming an integrative psychotherapist: Teaching integration in as a perspective on theory, research and practice..
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). En terapeut sine refleksjoner over en time med høyt nivå av Referential Activity.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). Hvordan jobber erfarne terapeuter i praksis? Kasusstudier som metode.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). The expert therapist reflecting on high Referential Activity (symbolization) in a session.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Erfarne terapeuters refleksjoner over forskningsdeltagelse..
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Experienced therapists’ reflections on research participation..
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Expert therapists as clinicians and research participants.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Klinisk ekspertise – hva er det og hvordan viser det seg i praksis? Analyser av ekspertterapeuter som klinikere, lærere og forskningsdeltakere..
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing as an aspect of expertise.
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing som et aspekt ved terapeutisk ekspertise.
 • Stänicke, Erik; Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Benum, Kirsten (2015). Psykoterapiforskningen støtter ikke pakkeforløp. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Benum, Kirsten (2014). Bearbeiding etter voldtekt, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 9.  s 185 - 196
 • Benum, Kirsten (2014). Terapeuten i møte mellom sterke påkjenninger og profesjonell egenomsorg, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 22.
 • Benum, Kirsten (2014). Traumeforståelse i arbeid med vold og aggresjon, I:  Traumebehandling Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02117-1.  Kap. 12.  s 214 - 225
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Rønnestad, Michael Helge (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?.
 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Intrduksjon, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Forord.  s 9 - 17
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2013). The researcher, the therapist and the client: Integrating different voices in a case study of bond formation.
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2011). A life saving bond. When the therapeutic alliance is threatened by persistent suicidality.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger; Schanke, Anne-Kristine & Toverud, Ruth (2004). Mannlige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  41
 • Benum, Kirsten (2001). Hjelperollen og myten om den gode hjelper. Diakoninytt.  ISSN 0807-4860.  (4), s 11- 13
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor & Nyman, Inger (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37, s 801- 843
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Bast-Pettersen, Rita; Benum, Kirsten; Hjort, Haldis; Mogård, Rigmor; Nyman, Inger; Schanke, Anne-Kristine & Toverud, Ruth (2000). Kvinnelige pionerer i norsk psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37
 • Benum, Kirsten (1996). Psykososialt forebyggende arbeid. Lærdommer fra Samlet plan for utviklingsprosjekter innendet sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Rapport nr 1/96.

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2010 4:21 PM - Last modified May 9, 2019 3:24 PM