Fartein Ask Torvik

Associate Professor - Department of Psychology
Image of Fartein Ask Torvik
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-21 07 83 07 (office)
Available hours By agreement
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Alcohol use and abuse

 • Anxiety and depressjon

 • Behavioral genetics

 • Quantitative methods

 • Personality

Courses taught

Background

 • Associate professor II, since 2016

 • Researcher/postdoctoral fellow at The Norwegian Institute of Public Health, since 2012

 • PhD candidate, The Norwegian Institute of Public Health, 2009-2012

Tags: Methodology

Publications

View all works in Cristin

 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 39- 40
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 16. mai). – Sosial angst er et stort folkehelseproblem. [Internett].  nrk.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 07. april). 135.000 barn rammes av mammas og pappas rusmisbruk og psykiske lidelser.  Stavanger Aftenblad.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 30. januar). Foreldrenes utdanningnivå påvirker om barn får ADHD-symptomer. [Radio].  P4.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 30. januar). Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse. [Internett].  fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 22. januar). Nyhetene 08:00. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 13. mai). Sosial angst: Nye funn vekker oppsikt. [Internett].  Dagbladet+.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 19. januar). Studie: Kun en tredjedel av deprimerte tok kontakt med fastlegen og fikk diagnose. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Torvik, Fartein Ask (2020, 20. januar). Undersøkelse: Lav tillit til offentlig helsevesen ved psykisk sykdom. [Internett].  abc nyheter.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety.
 • Ask, Helga; Eilertsen, Espen Moen; Gjerde, Line C.; Gustavson, Kristin; Hannigan, Laurie John; Havdahl, Alexandra; McAdams, Tom A.; Hettema, John M.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Intergenerational transmission of parental neuroticism to offspring neuroticism, depression, and anxiety. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 548- 548 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte & Lund, Ingunn Olea (2019). Alcohol use disorder (AUD) in offspring following exposure to parental risk constellations during adolescence: A combined HUNT survey and health registries study.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(4), s 10- 15
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 10- 15 Show summary
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2019). Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom A.; Hannigan, Laurie; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrom, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children..
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children.
 • Gustavson, Kristin; Torvik, Fartein Ask; Gjerde, Line C.; Ask, Helga; McAdams, Tom; Reichborn-Kjennerud, Ted; Eilertsen, Espen Moen & Ystrøm, Eivind (2019). Genetic and environmental contributions to comorbidity between ADHD and emotional problems in school aged children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 544- 544 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Lund, Ingunn Olea; Andreas, Jasmina Burdzovic & Torvik, Fartein Ask (2019). Ny innsikt om foreldres drikking og barns psykiske plager. Dagensnæringsliv.
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Burdzovic, Jasmina (2019). Association of Constellations of Parental Risk With Children's Subsequent Anxiety and Depression: Findings From a HUNT Survey and Health Registry Study.
 • McAdams, Tom A.; Ahmadzadeh, Yasmin; Torvik, Fartein Ask & Ystrøm, Eivind (2019). Stress During Pregnancy: Potential Effects on Child Development.
 • McAdams, Tom A.; Ahmadzadeh, Yasmin; Ystrøm, Eivind & Torvik, Fartein Ask (2019). The Role of Parents in the Development of Emotional and Behavioural Problems in Their Children: Genetically Informative Approaches from Conception through Childhood.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Røysamb, Espen; Gjerde, Line C.; Magnus, Per; Reichborn-Kjennerud, Ted; Svedberg, Pia; Vollrath, Margarete E. & Ørstavik, Ragnhild (2019). Education, lifestyle and life course differences in Level of work incapacity - genes and environment.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torvik, Fartein Ask; Ørstavik, Ragnhild; Røysamb, Espen & Vollrath, Margarete E. (2019). Education and lifestyle differences in level of sickness absence - A prospective twin cohort study.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 07. mars). Har du sosial angst, risikerer du alkoholproblemer.  Bergens Tidende.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 01. oktober). Henriette skjulte turene til psykolog. - Jeg var så redd for å bli stemplet.. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2019, 16. august). Prisverdig åpenhet om sosial angst.  Budstikka.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrom, Eivind (2019). Intergenerational Associations between Parental Socioneconomic Status and Child ADHD.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children.
 • Torvik, Fartein Ask; Eilertsen, Espen Moen; Ask, Helga; Gustavson, Kristin; McAdams, Tom A. & Ystrøm, Eivind (2019). Mechanisms linking parental education with symptoms of ADHD and depression in children. Behavior Genetics.  ISSN 0001-8244.  49(6), s 534- 534 . doi: 10.1007/s10519-019-09973-8
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind & Andreas, Jasmina Burdzovic (2018). Parental drinking and child long-term depression and anxiety: A longitudinal combined survey and registry study.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 05. januar). – Mange får ikke hjelp. [Tidsskrift].  Tidsskrift for norsk psykologforening.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 07. desember). Danske barn kommer tidligere i puberteten. [Internett].  forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2018, 24. april). Ekko. [Radio].  NRK.
 • Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; Ystrøm, Eivind; Krueger, RF; Aggen, Steven H.; Gillespie, Nathan A.; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn, Ted & Torvik, Fartein Ask (2017). Stressful life events, antisocial and borderline personality traits, and alcohol use disorder: a genetically informative mediation study..
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 19. desember). Behov for lavterskeltilbud for mennesker med angst og depresjon. [Internett].  napha.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2017). Combining Diagnostic Interviews and Registry Data on Personality, Mental Disorders, and Substance Use.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 30. november). Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla. [Internett].  www.fhi.no.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 30. november). Psykiske lidelser blir sjelden fanget opp i helsetjenesten.  NTB.
 • Torvik, Fartein Ask (2017, 16. desember). Øl, vin eller sprit? Slik påvirker alkoholtypene humøret.  VG.
 • Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Czajkowski, Nikolai Olavi; long, elizabeth; Gillespie, Nathan A. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Results from a longitudinal twin study combining diagnostic interviews and registry data on personality, mental disorders, and substance use.
 • Torvik, Fartein Ask; Ystrom, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Tambs, Kristian; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2017). Correspondence between common mental disorders assessed in diagnostic interviews and health registries: Implications for genetic studies.
 • Nilsen, Wendy; Østby, Kristian Amundsen; Torvik, Fartein Ask & Mykletun, Arnstein (2016). Trends and threshold changes in sickness absence from 1999 to 2008 in pregnant women.
 • Torvik, Fartein Ask (2016). Contributions of eight common mental disorders to sickness absence -- Findings from a twin-cohort study.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 17. januar). Ny forskning på sosial angst overrasker.  Adresseavisen.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 15. januar). Sosial angst er svært arvelig. [Internett].  Folkehelseinstituttet.
 • Torvik, Fartein Ask (2016, 17. januar). Sosial angst mer arvelig enn antatt. [Internett].  Forskning.no.
 • Torvik, Fartein Ask & Østby, Kristian Amundsen (2016). Kjip alkoholpolitikk virker. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Contributions of different common mental disorder to sickness absence.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 07. august). Kan spare 35 milliarder kroner årlig. [Internett].  BarnsBeste.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk: en prospektiv tvillingstudie.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 15. mai). Like par leker best: Slik virker helse & livsstil inn på forholdet.  Dagbladet.
 • Torvik, Fartein Ask (2015). Social anxiety disorder and avoidant personality disorder: a longitudinal twin study.
 • Torvik, Fartein Ask (2015, 21. august). Sunt for både helsa og samlivet.  Trønder-Avisa.
 • Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2015). Vi har ikke forsømt ansvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 39- 39
 • Torvik, Fartein Ask; Welander-Vatn, Audun; Ystrøm, Eivind; Knudsen, Gun Peggy; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kendler, Kenneth S. & Reichborn-Kjennerud, Ted (2015). Ten-year stability of avoidant personality disorder and social anxiety disorder: A twin study.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gillespie, Nathan; Torvik, Fartein Ask; Czajkowski, Nikolai Olavi; Krueger, Robert F; Kendler, Kenneth S. & Nesvåg, Ragnar (2015). Psychosis, mania and personality disorders.
 • Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torvik, Fartein Ask & Nesvåg, Ragnar (2015). Common genetic and environmental risk factors for psychosis, mania, and personality disorders.
 • Østby, Kristian Amundsen & Torvik, Fartein Ask (2015). Paradoksal alko-politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Østby, Kristian Amundsen & Torvik, Fartein Ask (2015). Politikk i strid med forsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Gjerde, Line Cecilie & Torvik, Fartein Ask (2014). Tvillingstudier er relevante. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). 90.000 barn lever med alkoholmisbrukere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). Aktuell forskning fra Folkehelseinstituttet: Pårørende til alkoholmisbrukere – hvordan påvirkes de?.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). Barn som pårørende: Statistikk fra de ulike land.
 • Torvik, Fartein Ask (2014, 17. juli). Ferie-drikking kan ødelegge forholdet.  VG+.
 • Torvik, Fartein Ask (2014). Socioeconomic status and sick leave granted for somatic and mental disorders: a prospective study of young adult twins.
 • Torvik, Fartein Ask & Gjerde, Line C. (2014). Tvillingmetode og relaterte design: Hva og hvorfor?.
 • Torvik, Fartein Ask & Gjerde, Line Cecilie (2014). Ufør av arvelige sykdommer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 9- 9
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2014). Fortsatt uholdbart om tvillingstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(2), s 158- 159
 • Torvik, Fartein Ask; Jørgensen, Kjetil Nordbø & Gjerde, Line Cecilie (2014). Psykose og genetikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(4), s 328- 328

View all works in Cristin

Published Nov. 15, 2017 8:30 AM