Agnes Andenæs

Image of Agnes Andenæs
Norwegian version of this page
Phone +47 22845214
Room S03-14
Available hours By agreement
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Parenthood and development; an everydaylife approach to "ordinary" childhoods and "troubled" childhoods .

 • Day care and everyday life of small children

 • Multidisciplinarity and dissemination: Challenges connected to how psychological knowledge is "transported" to other disciplines and fields of knowledge, and to a variety of fileds of practice.

 • Generalization and dissemination of results from qualitative studies

Teaching

Higher education and employment history

 • Ass. professor at Department of Pscyhology, University of Oslo 2006 -

 • Researcher at Norwegian Social Research Institute (NOVA) 1997-2008

 • Other employments: Dept. of Psychology, University of Trondheim; Dept. of Sociology, Univ. of Oslo, and Faculty of Psychology, Univ. of Bergen

 • Cand.psychol. from Univ. of Oslo, Dr.Polit. from Univ. of Trondheim

Appointments 

 • Member of the Board of Interdisciplinary Gender Studies, Centre for Gender Research, University of Oslo

 • Member of the Research Committee at Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway

Cooperation

 • Nordic network for Studies in Children'sEveryday Lives

 • Care careers and everyday life for children 0-3 years of age. Oslo University College and Norwegian Social Research Institute (NOVA)

 • Personal development and sociocultural change

Tags: Cultural and Community Psychology, Methodology, Social Psychology

Publications

 • Eikrem, Trine Charlotte & Andenæs, Agnes (2021). Barns deltakelse i skilsmisssemekling. Barn. ISSN 0800-1669. 39(2-3), p. 47–62. doi: 10.5324/barn.v39i2-3.3790. Full text in Research Archive
 • Ditlefsen, Ingrid Tande; Nissen-Lie, Helene Amundsen; Andenæs, Agnes; Normann-Eide, Eivind; Johansen, Merete Selsbak & Kvarstein, Elfrida Hartveit (2021). “Yes, There Is Actually Hope!”—A Qualitative Investigation of How Patients Experience Mentalization-Based Psychoeducation Tailored for Borderline Personality Disorder. Journal of psychotherapy integration. ISSN 1053-0479. 31(3), p. 257–276. doi: 10.1037/int0000243.
 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2020). ‘Discuss it with your legal guardian’: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. doi: 10.1111/cfs.12810.
 • Andenæs, Agnes & Sundnes, Anita (2019). Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn. In Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (Ed.), Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02979-5. p. 226–250.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). Peer relationships at residential care institutions for unaccompanied refugee minors: An under-utilised resource? Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. doi: 10.1177/1473325019860183. Full text in Research Archive
 • Andenæs, Agnes & Jansen, Anne (2019). Innledning. In Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (Ed.), Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02979-5. p. 11–25.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2018). Negotiating developmental projects: Unaccompanied Afghan refugee boys in Norway. Childhood. ISSN 0907-5682. 25(1), p. 78–92. doi: 10.1177/0907568217718032.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2017). Sharing Early Care: Learning from Practitioners. In Fleer, Marilyn & van Oers, Bert (Ed.), International Handbook of Early Childhood Education. Springer. ISSN 9789402409253. p. 1483–1503.
 • Jevne, Kari Sjøhelle & Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 22(1), p. 296–305. doi: 10.1111/cfs.12240.
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 37(3), p. 247–258. doi: 10.1002/imhj.21568.
 • Hollekim, Ragnhild; Anderssen, Norman & Andenæs, Agnes (2014). Images of Children in Views on Same-Sex Adoption Rights. Journal of GLBT Family Studies. ISSN 1550-428X. p. 1–19. doi: 10.1080/1550428X.2014.947462.
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 17(4), p. 30–41.
 • Andenæs, Agnes (2014). The task of taking care of children: Methodological perspectives and empirical implications. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 19(3), p. 263–271. doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00897.x.
 • Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (2013). 'Heading for Japan': Prospective narratives and development among young people living in residential care. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 12(2), p. 119–134. doi: 10.1177/1473325011423588.
 • Andenæs, Agnes (2012). The task of taking care of children: methodologicalperspectives and empirical implications. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00897.x.
 • Andenæs, Agnes (2012). Hvilket barn? Om barneliv, barnehage og utvikling. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. 5(1), p. 1–14. doi: 10.7577/nbf.316.
 • Andenæs, Agnes (2012). From 'placement' to 'a child on the move'. Methodological strategies to give children a more central position in Child Welfare Service. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 11(5), p. 486–501. doi: 10.1177/1473325011408174.
 • Andenæs, Agnes (2011). Chains of care: Organising the everyday life of young children attending day care. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 63(2), p. 49–67. doi: 10.1027/1901-2276/a000032.
 • Andenæs, Agnes (2006). ""Barns beste"" og utviklingspsykologi i velferdsstaten nøytrale formuleringer med kjønnete betydninger. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 36–50.
 • Sundnes, Anita E. & Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden? Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 83(3), p. 9–20.
 • Andenæs, Agnes (2005). Neutral claims – gendered meanings. Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state. Feminism and Psychology. ISSN 0959-3535. 15(2).
 • Andenæs, Agnes (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. 24(1), p. 19–34.
 • Andenæs, Agnes (2002). Når det selvfølgelige faller bort: Om besteforeldreskapet i utsatte familier. In Toverud, Ruth & Thorsen, Kirsten (Ed.), Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Universitetsforlaget. ISSN 8251840074.
 • Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten; Gulbrandsen, Liv Mette; Andenæs, Agnes; Hjort, Haldis & Jensen, Tine Kristin [Show all 7 contributors for this article] (2002). Kulturpsykologi - utgangspunkt, mål og framkomstmidler. In Toverud, Ruth & Thorsen, Kirsten (Ed.), Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Universitetsforlaget. ISSN 8251840074. p. 17–34.
 • Andenæs, Agnes (2001). Foreldreveiledning; oppdatert kulturkunnskap som grunnlag for nysgjerrighet og lydhørhet. In Dyregrov, Atle; Lorentzen, Gustav & Raaheim, Kjell (Ed.), Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-693-4.
 • Andenæs, Agnes (2000). Generalisering. Om ringvirkninger og gjenbruk av resultater fra en kvalitativ undersøkelse. In Haavind, Hanne (Eds.), Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk..
 • Andenæs, Agnes (1998). Faglige premisser i politiske diskusjoner: Fra kontantstøttedebatten 1997-1998. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. p. 12–26.
 • Andenæs, Agnes (1997). Fra usynlig offer til synlig aktør: å ta dagliglivet på alvor i barnevernsarbeid. In Backe-Hansen, Elisabeth & Havik, Toril (Ed.), Barnevern på barns premisser. Ad Notam Gyldendal. Oslo.
 • Andenæs, Agnes (1997). Theories of development from the perspective of the children, their parents and the scientists. Researching Early Childhood. ISSN 1402-9359. 3, p. 51–73.
 • Andenæs, Agnes (1994). Små barns utvikling - sett innenfra og utenfra. I Hvilken forståelse har fire-fem-åringer og deres foreldre av utvikling? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31, p. 397–409.
 • Andenæs, Agnes (1994). Små barns utvikling - sett innenfra og utenfra. II. Et sosiokulturelt syn på utviklingen hos fire-fem-åringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31, p. 211–228.
 • Andenæs, A. & Haavind, Hanne (1993). When parents are living apart. Challanges and solutions for children with two homes. In Leira, Arnlaug (Eds.), Family sociology - developing the field. report no. 5. Institute for Social Research, Oslo. p. 179–205.
 • Andenæs, Agnes (1993). Familiestrukturer i bevegelse - nye utviklingsmuligheter for barn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 30, p. 533–545.
 • Andenæs, Agnes; Johannessen, Birte Folgerø & Ødegård, Tone (1992). Kjønnet som forsvant? Om betydningen av kjønn i psykologien. In Taksdal, Arnhild & Widerberg, Karin (Ed.), Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISSN 82-417-0131-4. p. 51–88.
 • Andenæs, Agnes (1992). Identitet og sosial endirng. Del I. Endringer i forholdet mellom kjønnene- hvordan skal vi forstå det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 26, p. 603–615.
 • Andenæs, Agnes (1992). Identitet og sosial endring. Del II. Endringer i forholdet mellom kjønnene - hvordan skal vi forstå det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 26, p. 683–695.
 • Andenæs, Agnes (1991). Fra undersøkelsesobjekt til medforsker? Livsformsintervju med 4-5-åringer. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 4, p. 274–292.
 • Andenæs, Agnes (1991). Livsformsintervju med 4-5-åringer: Motivasjon, kontroll og felles fokus. Barn. ISSN 0800-1669. 4, p. 20–31.
 • Andenæs, Agnes (1986). Ser dere ingen ting? Kvinneperspektiv på systemorientert familieterapi. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 14, p. 171–177.

View all works in Cristin

 • Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (2019). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02979-5. 259 p.
 • Andenæs, Agnes (1996). Foreldre og barn i forandring. Pedagogisk Forum. ISBN 82-7391-039-3. 101 p.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1987). Små barns livsvilkår i Norge [The life conditions of preschool children in Norway]. Oslo: Universitetsforlaget. 101 p.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, Agnes (1987). Små barns livsvilkår i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-02578-0. 101 p.

View all works in Cristin

 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2021). Et oppdelt omsorgssystem er ingen administrativ detalj: Et bidrag til en utvidet forståelse av den psykiske problembelastningen for unge med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger.
 • Andenæs, Agnes (2020). Hva var det som skjedde på psykologi? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Andenæs, Agnes (2020). Analyser av renslighetsregimer, selvmord, sakkyndighetsarbeid, enslige mindreårige asylsøkere og foreldreskap: Må vi finne opp hjulet hver eneste gang?
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). ‘Do you need to talk to someone?’ – Professionalising and outsourcing dialogues about psychological pain at residential care institutions for unaccompanied asylum-seeking young people.
 • Andenæs, Agnes; Jansen, Anne & Sundnes, Anita (2019). Workshop: Investigating parenthood for young teenagers – background, theoretical perspectives and empirical examples.
 • Andenæs, Agnes (2018). Familieverntjenestens samfunnsrolle.
 • Andenæs, Agnes (2018). Små utvalg, store spørsmål? Om generalisering i kvalitativ forskning. .
 • Andenæs, Agnes; Kjøs, Peder & Tjersland, Odd Arne (2017). «Delt bosted» – hva sier forskningen? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(3), p. 277–283.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Show all 15 contributors for this article] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), p. 28–29.
 • Callaghan, Jane; Andenæs, Agnes & Macleod, Catriona (2015). Deconstructing Developmental Psychology 20 years on: Reflections, implications and empirical work. Feminism and Psychology. ISSN 0959-3535. 25(3), p. 255–265. doi: 10.1177/0959353515583702.
 • Andenæs, Agnes (2014). Sharing care for small children: Learning from practitioners.
 • Andenæs, Agnes (2014). Barnehagen som samarbeidspartner i familiers liv? Om faglige forståelser og hverdagslige praksiser.
 • Andenæs, Agnes (2014). Foreldres forståelse, ambisjoner og betingelser – bakgrunn for tenkning om tidlig innsats.
 • Andenæs, Agnes (2014). Å bli en far.
 • Andenæs, Agnes (2013). Barnehagen:Fra faktor til ledd i omsorgskjede, sosial møteplass og arena for deltakelse. Kunnskap fra kvalitativ forskning i barns dagligliv.
 • Andenæs, Agnes (2013). Med barnets beste som mandat. Foreldreskapspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Andenæs, Agnes (2013). Details matter. Practises of parenting in same-gendered famiies challenging ideas about sharing.
 • Andenæs, Agnes (2013). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 40(4), p. 101–107.
 • Andenæs, Agnes (2013). Hverdagslivets usynlige innsats: Om rutiner, omsorgskjeder, utviklingskrav og omsorgsstandarder, Oppvekstrapporten 2013. Barne-ungdoms, og familiedirektoratet. ISSN 978-82-8286-200-4. p. 220–228.
 • Andenæs, Agnes (2012). Kulturpsykologiske perspektiver i dialog med ulike praksisområder.
 • Andenæs, Agnes & Finsæther, Kristine (2012). The child as a shared enterprise: same-gendered couples constructing family life.
 • Andenæs, Agnes (2012). How to understand day care for small children: a threat to children's emotional development, a factor with educational effects, an arena for screening, or a link i parents' chain of care?
 • Andenæs, Agnes (2012). Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3-års alder.
 • Jansen, Anne; Andenæs, Agnes; Sundnæs, Anita; Bradbury, Jill & Haley, Jeanne (2012). Exploring everyday life. Human development within a cultural psychology perspective.
 • Andenæs, Agnes & Finsæther, Kristine (2011). Bridging the gap between family sociology and developmental psychology. Exploring parenthood in same-gendered couples.
 • Andenæs, Agnes (2011). Metodologiske refleksjoner: Mellom rigide oppskrifter og luftige ideer.
 • Andenæs, Agnes (2011). More to share and more sharing.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2010). Deling av ansvar, omsorg og samvær: Moderne omsorgspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Andenæs, Agnes (2010). Tilnærminger og tradisjoner i barneforskning.
 • Andenæs, Agnes (2009). Sosial klasse- mer enn hva du har i lommeboka. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 0802-0027. 22(2), p. 40–42.
 • Andenæs, Agnes (2009). Chains of care: Organising the everyday life of small children attending day care.
 • Andenæs, Agnes (2006). Bokanmeldelse: Brandth, B., B. Bungum & E. Kvande (red.) "Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.". Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 97–100.
 • Andenæs, Agnes (2005). Til barnas beste? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 42, p. 1116–1120.
 • Andenæs, Agnes; Christiansen, Øivin; Havik, Toril; Havnen, Karen J. Skaale; Skollerud, Kåre & Moldestad, Bente (2003). Barn og forskning underveis, resultater og perspektiver fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. In Veland, Jarmund (Eds.), Barnevernsboka 2000, årbok for barnevernet. Senter for Atferdsforskning. ISSN 82-7578-013-6. p. 160–167.
 • Andenæs, Agnes (2002). Tidsnød som diagnose og foreldres valgfrihet som medisin - blir det bedrre barndommer av slikt? In Befring, Edvard (Eds.), Barn i Norge 2002. Årsrapport om barn og unges psykiske helse. Voksne for Barn, Oslo.
 • Andenæs, Agnes (2001). Moderskapet under lupen. NIKK magasin. ISSN 1502-1521. p. 19–26.
 • Andenæs, Agnes & Moldestad, Bente (1998). Hvem er de, og hvordan går det med dem? Landsomfattende forskningsprosjekt om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Embla. ISSN 0807-0628. p. 20–23.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1998). Care and the responsibilities for children - creating the life of women creating themselves. Manuscript.
 • Andenæs, Agnes (1997). Kontantstøtte - en gavepakke til mannen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Andenæs, Agnes (1996). Barnehagen og den moderne familien. Debattserien for barnehagefolk.
 • Andenæs, Agnes (1995). Seksualiserte grenseoverskridelser i bbehandlingsrelasjonen - det angår ogs¨deg og meg. et intervju med Gary T. Schoener. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 32, p. 242–245.
 • Andenæs, Agnes (1994). Er det psykolog og hushjelp som må til? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31, p. 307–309.
 • Andenæs, A. & Haavind, Hanne (1988). Den moderne barndommen - utfordringer og løsninger for 5-åringen (Modern childhood - new challanges and solutions for the year olds).
 • Sundnes, Anita; Gulbrandsen, Lars ; Andenæs, Agnes & Clausen, Sten-Erik (2004). ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte. NOVA. ISSN 82-7894-187-4. 2004(6).
 • Andenæs, Agnes; Christiansen, Øivin; Havik, Toril; Havnen, Karen J. Skaale; Moldestad, Bente & Skollerud, Kåre H. (2001). Barn som blir plassert utenfor hjemmet - risiko og utvikling. Framgangsmåter og erfaringer med å opparbeide et empirisk materiale. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 0808-9183.
 • Andenæs, Agnes (2000). Et barnevern med lydhørhet for barnet. Fra generelle risikofaktorer og globale modeller til forståelse av spesifikke, tilrettelagte dagliglivserfaringer. NOVA. ISSN 0808-9183. 2000(5).

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 10:00 AM - Last modified Nov. 20, 2018 9:49 AM