Anita Sundnes

Research Fellow
Image of Anita Sundnes
Phone 22845246
Available hours By agreement
Username
Visiting address Psykologisk inst. Forskningsveien 3 A 0373 OSLO
Postal address Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Cultural psychological perspectives on child development

 • Migration studies

 • Gender studies

 • Qualitative research methods

 • PhD project: "Care and everyday life for children up to the age of three, in a multicultural society"

Teaching

Higher education and employment history

 • Research fellow at the Department of Psychology since 2008

 • Has previously worked at NOVA (Norwegian Social Research) (2003-2005) and the Directorate of Education (2005-2008)

 • Master’s Degree in Education from the University of Oslo (2003)

Cooperation

The PhD project is associated with the project "Care and everyday life for young children in a multicultural society". Agnes Andenæs is project manager and Oslo University Collage and NOVA are key partners.The PhD project is supervised by Agnes Andenæs.

Tags: Cultural and Community Psychology, Critical Psychology

Publications

 • Andenæs, Agnes & Sundnes, Anita (2019). Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn. In Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (Ed.), Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02979-5. p. 226–250.
 • Sundnes, Anita (2018). Developing a Context-Sensitive Understanding of Infant Toilet Training: Cleanliness Regimes Adjusted for Everyday Life Considerations. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. 50(3), p. 279–296. doi: 10.1007/s13158-018-0227-7.
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 37(3), p. 247–258. doi: 10.1002/imhj.21568.
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 17(4), p. 30–41.
 • Sundnes, Anita E. & Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden? Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 83(3), p. 9–20.
 • Sundnes, Anita (2004). Sparrer kontra fighter. Mannlighetsidealer i ungdoms fornærmelsespraksis. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 4(2), p. 3–9.

View all works in Cristin

 • Gulbrandsen, Liv Mette; Østensjø, Sigrid; Sundnes, Anita ; Seim, Sissel; Ulleberg, Inger & Clarke, Alison (2022). Workshop: Everyday life: an epistemological point of entry into children’s worlds and experiences?
 • Sundnes, Anita (2022). Context-sensitive parenting assessment in social work: Parenting understood as a continuous and socio-economically embedded balance of family-related considerations .
 • Andenæs, Agnes; Jansen, Anne & Sundnes, Anita (2019). Workshop: Investigating parenthood for young teenagers – background, theoretical perspectives and empirical examples.
 • Jansen, Anne; Christensen, Astrid; Haldar, Marit; Jevne, Kari Sjøhelle; Johansen, Marit & Köhler-Olsen, Julia [Show all 8 contributors for this article] (2016). Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 93(3-4), p. 252–263.
 • Sundnes, Anita (2014). Parenting practices in context: An analytic framework.
 • Sundnes, Anita (2014). Kommentar til barneombudets rapport "Helse på barns premisser", kapittel 4, om barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.
 • Sundnes, Anita (2013). Parents’ regulation of infants’ sleep-wake cycle: Messages from investigating practices of everyday life.
 • Sundnes, Anita (2012). Development of child and family as reciprocal and culturally embedded processes.
 • Sundnes, Anita (2011). Citizenship, integrering og utvikling.
 • Sundnes, Anita (2011). “Barnehagen som utviklingsbetingelse i integreringsperspektiv”.
 • Sundnes, Anita (2011). "The Young child as a citizen".
 • Sundnes, Anita (2011). Kindergarten as developmental support in a multicultural society.
 • Sundnes, Anita (2004). Barnehagenes meninger om omfang av mobbing og bruk av programmer.
 • Sundnes, Anita (2004). De sier det bare fordi det er et ord.
 • Sundnes, Anita (2004). Mobbing i barnehager - forekomst og tiltak mot mobbing.
 • Sundnes, Anita E. (2004). Et prosjekt som protesjé : evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet "Skal-Skal ikke". NOVA. ISSN 82-7894-195-5. 2004(14).
 • Sundnes, Anita; Gulbrandsen, Lars ; Andenæs, Agnes & Clausen, Sten-Erik (2004). ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte. NOVA. ISSN 82-7894-187-4. 2004(6).
 • Gulbrandsen, Lars & Sundnes, Anita (2004). Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager. NOVA. ISSN 82-7894-190-4. 2004(9).
 • Sundnes, Anita (2003). Kamp om ordet: En fortolkende studie av ungdoms bruk av seksuelle skjellsord. Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 10:00 AM - Last modified Sep. 28, 2016 10:06 AM