Norwegian version of this page

Forskningsadministrasjon

Postal address Postboks 1095 Blindern, 0318 OSLO
Visiting address Forskningsveien 4A
Harald Schjelderups hus
0374 OSLO
Org. Unit ID 170577