English

Vegard Øksendal Haaland

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A, Harald Schjelderups hus, 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern, 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt