English version of this page

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (PSI) (PSIRITMO)

Postadresse Postboks 1133 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Forskningsv. 3A
Harald Schjelderups hus
0373 Oslo
Stedkode 170595