English version of this page

Forskningsadministrasjon

Postadresse Postboks 1095 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Forskningsveien 4A
Harald Schjelderups hus
0374 Oslo
Telefon +47 22845000
Stedkode 170577