English version of this page

Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetsopplæring (KLINIKK)

Postadresse Postboks 1094, 0317 Oslo
Besøksadresse Forskningsveien 3a
Harald Schjelderups hus
0317 Oslo
Stedkode 170510