English

Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetsopplæring (KLINIKK)

Postadresse Postboks 1094, 0317 oslo
Besøksadresse Forskningsveien 3a
Harald Schjelderups hus
0317 oslo
Stedkode 170510