English

Studie

Postadresse
Besøksadresse
Stedkode 170501

Ansatte

Listen inneholder 30 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasvik, Vivian Seniorkonsulent +47 22854705 vivian.aasvik@psykologi.uio.no Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klagebehandling, Begrunnelser, Eksamensavvikling, Studieadministrasjon
Abbas, Nadia nadiaabb@student.sv.uio.no
Ask, Helga helgaask@psykologi.uio.no
Bergh-Johnsen, Hannah hannah.bergh-johnsen@psykologi.uio.no
Grov, Arve Bjelland Universitetslektor a.b.grov@psykologi.uio.no
Gudbrandson, Simen Sveen Seniorkonsulent +47 22845279 s.s.gudbrandson@psykologi.uio.no Praksis, profesjon, Rekruttering, Studieadministrasjon
Haynal, Eva Elisabeth Agnes Anna Student evahaj@student.sv.uio.no
Herstad, Ingalill Seniorkonsulent +47 22845238 ingalill.herstad@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Janson, Harald Tage h.t.janson@nubu.no
Karevold, Knut Ivar knutika@psykologi.uio.no
Kindle-Skau, Helene Universitetslektor helene.kindle-skau@psykologi.uio.no
Kohulan, Anpitkiniyal anpitkik@student.sv.uio.no
Koløen, Jostein Peter Eikrem Avdelingsleder +47 22854288 j.p.e.koloen@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Larsen, Maria Årskog Student maralars@student.sv.uio.no
Lotsberg, Hanna Johannessen Student hannajl@student.sv.uio.no
Lundbo, Line Universitetslektor line.lundbo@psykologi.uio.no
Lundvall, Erlend Førstekonsulent erlend.lundvall@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klage og begrunnelse
Løvstad, Sara Student saralov@student.sv.uio.no
Malmin, Gunnar Andre Avdelingsleder +47 22845117 g.a.malmin@psykologi.uio.no Studiekonsulent bachelor, Internasjonal administrativ koordinator, Studieadministrasjon
Rasiah, Miduja midujar@student.sv.uio.no
Rolfsen, Astrid Student astrirol@student.sv.uio.no
Solgaard, Christina Student chrisolg@student.sv.uio.no
Strand, Ingrid Rønning Førstekonsulent +47 22845120 i.r.strand@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Torsteinsson, Vigdis Wie v.w.torsteinsson@psykologi.uio.no
Viki, Nicklas Poulsen Seniorkonsulent +47 22845169 n.p.viki@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Wallin, Emilie Fuglerud Førstekonsulent +47 22854412 e.f.wallin@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, veiledning, Undervisningsplanlegging, Opptak master, Utveksling, Internasjonalisering
Wetteland, Beate Duus b.d.wetteland@psykologi.uio.no
Williams, Louis Berg louiw@student.sv.uio.no
Wolff, Clara Helene Cassina chwolff@student.sv.uio.no
van der Weele, Judith j.van.der.weele@psykologi.uio.no