English version of this page

Rune Flaaten Bjørk

Førstelektor - Klinisk psykologi
Telefon +47 22855610 +47 96647276 (mob)
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A, Harald Schjelderups hus, 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern, 0317 Oslo