English version of this page

Eivind Mo Andreassen

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern, 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for spesialpedagogikk