Nevrokognitiv utvikling

Hjernen og våre kognitive funksjoner utvikler seg som resultat av komplekse samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer. Kunnskap om disse utviklingsprosessene kan hjelpe oss med å forstå hvorfor vi får psykiske helseplager.

Bildet kan inneholde: fotografi, hvit, svart, mennesker, svart og hvit.

Mange psykiske lidelser oppstår i barndommen og ungdomstiden, men vi vet fortsatt lite om årsakene og mekanismene til dette. Vår målsetning i denne forskningsgruppen er å bidra til ny kunnskap om hvorfor, hvordan, når og for hvem forskjellige påvirkningsfaktorer og nevrokognitive utviklingsprosesser leder til dårlig eller god psykisk helse.

Våre forskningsspørsmål:

  • Hvordan henger utviklingen av hjernen og kognisjon sammen med utviklingen av psykisk helse og livskvalitet?
  • Hvordan påvirker genetiske, sosioøkonomiske og psykososiale forhold vår nevrokognitive utvikling og fører til økt risiko eller resiliens for psykiske helseplager?
  • Hvordan varierer effektene av genetiske faktorer og miljøfaktorer som en funksjon av kontekst og alder?
  • Kan kjønnsforskjeller i hjernen og dens utvikling hjelpe oss til å forstå kjønnsforskjeller i forekomsten, klinisk uttrykk og forløp av psykiske problemer?

Slik jobber vi:

Vi studerer utviklingen av hjernens struktur og funksjon ved hjelp av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MR) og elektroencefalografi (EEG). Dette gjør vi både i longitudinelle studier hvor de samme individene følges over tid og ved å benytte store internasjonale datasett. Hjerneavbildningsdataene analyseres ved bruk av avanserte programvarer, og dette kombineres med komputasjonelle metoder for å identifisere mønstre i data og strukturell ligningsmodellering.

Implikasjoner:

Økt kunnskap om nevrokognitive utviklingsprosesser kan gi oss bedre forståelse av mekanismene som ligger bak utviklingen av psykiske helseplager, og dermed på sikt bidra til å forbedre effektive forebyggingstiltak og intervensjoner.

Publisert 28. sep. 2020 19:03 - Sist endret 19. mai 2022 10:53