Deltakere i Genetikk og samfunn

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eivind Ystrøm Professor +47 22856626 eivind.ystrom@psykologi.uio.no Personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Arv og miljø, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Henrik Daae Zachrisson Professor +47 22858066 h.d.zachrisson@isp.uio.no Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology
Espen Røysamb Professor +47 22845128 espen.roysamb@psykologi.uio.no Personlighetspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Mona Bekkhus Førsteamanuensis +47 22845229 mona.bekkhus@psykologi.uio.no Forebyggingspsykologi, Utviklingspsykologi, Resiliens, barns sosiale utvikling, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Nikolai Olavi Czajkowski Førsteamanuensis +47 22845163 n.o.czajkowski@psykologi.uio.no Metode, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Personlighetspsykologi
Øyvind Erik Næss Professor +47 22850663 o.e.nass@medisin.uio.no
Line C. Gjerde
Rosa Catherine Gillespie Cheesman Postdoktor +47 22845131 r.c.g.cheesman@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Espen Moen Eilertsen Postdoktor +47 22845280 e.m.eilertsen@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Torkild Hovde Lyngstad Professor +47 22844573 t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no Sosiologi, demografi, kvantitativ metode, kriminologi, data science
Ludvig Daae Bjørndal Stipendiat l.d.bjorndal@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, PROMENTA, Genetikk, livskvalitet, wellbeing, Vitnepsykologi