Metodisk utvikling

PROMENTA bruker en rekke ulike forskningsmetoder. Vi bidrar til at nye metodologiske tilnærminger tilpasses forskningsgruppenes behov og forbedrer utnyttelsen av data.

Bildet kan inneholde: hvit, svart, svart og hvit, monokrom, sitter.

Ulike forskningsmetoder setter rammene for hvilke spørsmål vi kan stille, og hvilke svar dataene gir oss. I denne forskningsgruppen bidrar vil til at nye metodologiske tilnærminger, også fra tilgrensende fag, tilpasses PROMENTAS behov. Vi jobber også med å formidle forskningsmetodene både internt på senteret og i undervisning til studenter.

Forskningsspørsmål

Forskere analyserer nå rutinemessig store datasett med mange mulige forklaringsvariabler. Slike data kommer blant annet fra koblinger av offentlige registre, genetiske analyser eller innsamling av nettbasert aktivitet. Vi er særlig opptatt av følgende spørsmål:

  1. Hvordan kan vi best benytte longitudinelle datasett med svært mange forklaringsvariabler til å avdekke kausale sammenhenger?
  2. Hvordan kan vi bedre måle psykologiske faktorer som personlighet eller psykiske problemer gjennom data fra sensorer i mobile enheter eller nettaktivitet?

Slik jobber vi

Vi jobber med alle forskerne i PROMENTAs arbeidsgrupper. I tillegg til å forbedre utnyttelsen av eksisterende data, jobber vi også med å utvikle en infrastruktur for IT verktøy til innsamling av data gjennom mobile enheter.  

Publisert 28. sep. 2020 19:03 - Sist endret 13. jan. 2022 16:19