Forskningsgrupper

PROMENTA er organisert i seks forskningsområder: 

      Genetikk og samfunn

Image may contain: Turquoise, Font, Logo.

 

     Nevrokognitiv utvikling

 

Psykososiale determinanter

 

    Narkotikapolitisk reform

 

 

Intervensjon og brobygging

 

          Metodeutvikling