INTERNT: Rusmisbrukere som eksperter og premissleverandører i narkotikapolitikken

Norsk narkotikapolitikk er i radikal endring. Bruk og besittelse av narkotika blir snart avkriminalisert. De såkalte «brukerorganisasjonene», som består av folk med egne erfaringer med skadelig rusbruk, spiller en stadig viktigere rolle i denne prosessen. PROMENTA-partnerne ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi belyser dette, blant annet med basis i teori om såkalte «lay experts» og deres rolle i politikkutviklingen. 

Dette er et internt arrangement åpent for ansatte ved ISS og medlemmer av PROMENTA. Presentasjonen holdes av professor Willy Pedersen, professor Cathrine Holst og vitenskapelig assistent Live Kjos Fjell. 

Published Dec. 3, 2019 9:37 AM - Last modified Apr. 21, 2022 9:28 AM