Personer med emneord «Marginalisering.»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Eirik Jerven Berger Berger, Eirik Jerven Stipendiat +47 90031048 +47 90031048 e.j.berger@sosgeo.uio.no Avvik kriminalitet og rus, ungdom, Subkultur, Sosial ulikhet, Marginalisering.