Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Magnus Gulbrandsen Gulbrandsen, Magnus Professor +47 22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Bilde av Olav Wicken Wicken, Olav Professor emeritus +47 22841619 olav.wicken@tik.uio.no Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi, Innovasjonssystemer, Innovasjon, Teknologi- og industrihistorie, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk
Bilde av Taran Mari Thune Thune, Taran Mari Professor +47 22841634 +4793069594 t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Bilde av Nhat Strøm-Andersen Strøm-Andersen, Nhat Postdoktor +47 22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Bilde av Markus Michaelsen Bugge Bugge, Markus Michaelsen Førsteamanuensis +47 22841640 +4797665242 +47-97665242 m.m.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Bilde av Jan Ernst Fagerberg Fagerberg, Jan Ernst +47 22841610 j.e.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Bilde av Erlend Osland Simensen Simensen, Erlend Osland Forsker e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Bilde av Allan Dahl Andersen Andersen, Allan Dahl Førsteamanuensis +47 22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Energipolitikk, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer, Infrastrukturer, Innovasjon
Bilde av Artur Santoalha Santoalha, Artur Postdoktor +351916728247 artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Bilde av Elisabeth M.C. Svennevik Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47 22841630 +4792660825 e.m.svennevik@energi.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Bilde av Dimitra Chasanidou Chasanidou, Dimitra Postdoktor +47 22841649 dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Bilde av Ingrid Cathrine Hjort Hjort, Ingrid Cathrine Stipendiat 22855127 Ingrid.hjort@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Miljø og klima, miljø- og ressursforvaltning, Lobbyisme, Innovasjon, Grønn politisk tenkning, Teknologiutvikling