Kristine Berg Heggelund

Bilde av Kristine Berg Heggelund
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Deltidsansatt på SV-info, Fakultetsadministrasjonen ved SV

Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Bakgrunn

  • Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse, UiO, 2017
  • Bachelor i kultur og samfunnsfag, fordypning rettsvitenskap, UiO, 2020
  • Master i organisasjon, ledelse og arbeid, UiO, 2020

Student på masterprogrammet i rettsvitenskap, UiO

Andre tilknytninger

Styremedlem i Hovedstyret for Studentsamskipnaden SiO, 2021-

Vara til universitetsstyret, 2020- (som student)

Vara til styret i Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse, 2020- (som student)

Styremedlem universitetsstyret 2017-2018 (som student)

Styremedlem fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2015-2017, 2018-2019 (som student)

Emneord: Infosenter
Publisert 30. juli 2018 09:54 - Sist endret 8. apr. 2021 13:50