Katherine Serrano

Bilde av Katherine Serrano
English version of this page
Telefon +47-48492610
Mobiltelefon (+47) 48492610
Rom 442
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

 • Eksternt finansierte prosjekter
 • Rådgiving og bistand i søknadsarbeid for eksternfinansierte prosjekter.
 • Økonomisk oppfølging av instituttes eksterntfinansierte prosjektportafølje .
 • Eksternvirksomhets analyse hver tertial.
 • Daglig oppgaver: Prosjektoppretting, budsjettering, re-budsjettering, prognose,  rapportering, rådgiving, økonomioppfølging av prosjektsportafølje, analyse og  strategisk planlegging.

Arbeidserfaring

 • Rådgiver / Prosjektkontroller i Fakultetsadministgrasjon ved Det samfunnsvitenskapelig faltultet Universitetet i Oslo( Fra 2016 - nåværende stilling )
 • Prosjektkoordinator i Gabler as /Client services Unit - Oslo (2015 - 2016)
 • Prosjektadministrator i Avinor as /Project and business development unit-Oslo (2013-2015)
 • Økonomi /administrasjonsmedarbeider i Schjærven Reklamebyrå-Oslo / (2009 - 2012)
 • Språk: norsk, spanish, engelsk.

Utdanning 

 • Master of business and  service management  - UEES (2015)
 • Project management studies- Metier OEC- Oslo. Skema business school ( 2013 )
 • Bachelor of science in business administration - UEES (2006)
Emneord: Eksternt finansierte prosjekter;Ekstern finansiering;
Publisert 24. mars 2017 14:18 - Sist endret 8. mars 2019 14:26