bjornmf

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Bilagsregistering – (betaling av regninger for alle ISV-tiltak)
  • Budsjett, regnskap og rapportering, inkl. eksternt finansierte prosjekter
  • Kontrakter timelønnet personale
  • Regnskap for instituttet
  • Rekvisita, innkjøp lager etc.
  • HMS
  • Tilsettingsrådet
  • Innkjøpskoordinator (på fakultetet)
  • Superbruker HR-portal
Emneord: Rapportering, Budsjett, Innkjøp, Bilag
Publisert 19. okt. 2010 14:05 - Sist endret 21. nov. 2011 09:38